Bahçe Bitkileri » Bölgelere Göre Sebzecilik Tarımı

Bölgelere Göre Sebzecilik Tarımı

Ülkemiz coğrafi olarak yedi bölgeye ayrılmıştır. Ancak tarımsal üretim açısından bu yedi coğrafi bölge oluşumu yeterli olmamış ve dokuz tarım bölgesine ayrılması daha kabul gören bir fikir olmuştur. Ülkemiz kıtaların birleştiği bir bölgededir. Coğrafi yapı açısından ülkemiz oldukça büyük farklılıklar göstermekte, her bölgede bu bölgenin iklim özelliklerinden çok daha farklı iklim yapısına sahip mikroklima bölgeleri de mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı her bölgenin sebzecilik potansiyeli de farklılık göstermektedir. Bu bölgeleri genel özellikleri ile açıklamaya çalışalım.

Ülkemiz coğrafi olarak yedi bölgeye ayrılmıştır. Ancak tarımsal üretim açısından bu yedi coğrafi bölge oluşumu yeterli olmamış ve dokuz tarım bölgesine ayrılması daha kabul gören bir fikir olmuştur. Ülkemiz kıtaların birleştiği bir bölgededir. Coğrafi yapı açısından ülkemiz oldukça büyük farklılıklar göstermekte, her bölgede bu bölgenin iklim özelliklerinden çok daha farklı iklim yapısına sahip mikroklima bölgeleri de mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı her bölgenin sebzecilik potansiyeli de farklılık göstermektedir. Bu bölgeleri genel özellikleri ile açıklamaya çalışalım.

1.Orta kuzey Bölgesi:

 Bu bölge Ankara, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Çankırı, Çorum, Kütahya, Kırşehir, Uşak ve Yozgat illerini kapsamaktadır. Bu bölgenin genel iklim yapısı tipik karasal iklim olarak isimlendirilebilir. Yani yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlı. Bölge kendi içinde de çok değişik bölgeleri içinde barındırmasına rağmen, genelde 10 °C ortalama sıcaklığa sahiptir. Yaz aylarında bu sıcaklık ortalama 30-35 °C ye kadar çıkarken, kış aylarında ­20 °C kadarda düşebilmektedir. Ancak kış ayları ortalaması -5°C civarındadır. Bu bölgede donlu gün sayısı ortalama 25-30 gündür. Ortalama yağış 400-600 mm ve nem % 55-65 civarındadır. Bu bölgede en önemli sebze üretilen bölgeler Ankara, Bolu ve Bilecik civarıdır. Bu bölgede özellikle Kütahya Simav yöresinde jeotermal enerjiye dayalı olarak örtüaltı tarımında gelişme eğilimindedir.

2. Ege Bölgesi:

Aydın, Burdur, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli, Isparta, İzmir ve Muğla illerini kapsar. Bölgenin iklimi kıyı bölgelerde oldukça ılıman bir iklim söz konusudur. Balıkesir'in iç kısımları, Burdur ve Isparta geçit bölgesi olup iklimi biraz daha serttir. Ortalama yıllık sıcaklık 10-16 °C civarındadır. Yaz aylarında sıcaklık ortalaması 25-30 °C iken kış aylarında 0-5°C civarındadır.Oransal nem ortalama % 70-80 civarındadır. Kıyı bölgelerde donlu gün sayısı 1-2 günle sınırlı kalırken, iç kesimlerde 40-50 güne kadar çıkmaktadır.

 Bölgede sebzecilik oldukça yaygındır özellikle kıyı bölgelerinde hem örtüaltı sebzeciliği hem de tarla sebzeciliği oldukça yaygındır. Açıkta bu bölgede yılda 2-3 ürün olmak mümkündür. Ayrıca bu bölgede özellikle Denizli ve İzmir gibi illerde jeotermal enerjiye dayalı bir örtüaltı tarımı da gelişmeye başlamıştır. Ayrıca bölgede sanayiye yönelik yaygın bir sebze tarımını da gözlemlemekteyiz.

3. Marmara Bölgesi:

Başta İstanbul, Bursa, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli illerini içine alır. Genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak iç kısımlara doğru iklim biraz daha sertleşir. Bölgede yazlar sıcak kışlar kısmen ılımandır. Bu yönüyle özellikle serin iklim sebzelerinin 2-3. ürün olarak yetiştirilme şansı vardır. Ortalama sıcaklık 13-14 °C civarındadır. Donlu günler sayısı 40 gün civarındadır. Yıllık yağış 400-1000 mm dır. Bu bölgede özellikle Yalova bölgesi örtüaltı tarımı açısından oldukça önemlidir. Bölgede sanayiye yönelik sebzecilik yaygındır.

•      Trakya bölgesinde özellikle soğan, kavun, karpuz tarımı yaygındır.

4. Akdeniz Bölgesi:

Türkiye’nin en fazla sebze üretimini gerçekleştiren bölgedir. Bölgenin genel iklimi kıyı kesimlerinde oldukça ılımandır. Bölge de genel olarak kışları ılıman yazları sıcak bir        iklim hakimdir. Sahil şeridinde donlu gün sayısı oldukça azdır. Buda örtüaltı tarımı için oldukça elverişlidir. Yayla kesimlerinde yazları tarla sebzeciliği son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Sahil şeridinde yaz ayları yüksek sıcaklıktan dolayı sebze tarımı pek yapılamamaktadır. Ancak tekrar özetlemek gerekirse ülkemizin turfanda sebze üretim bölgesidir.

•      Bu bölgede Antalya, Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş illeri vardır.

5.Kuzeydoğu Bölgesi:

Ülkenin en engebeli ve dağlık bölgesidir. Sebzecilik potansiyeli açısından da çok elverişli değildir. Özellikle Iğdır ve Erzincan Ovası ile küçük vadilerde sebze tarımı yapılsa da yaygınlaşamamıştır. Ağrı, Artvin, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars illerini kapsar. Bölgenin iklimi çok heterozendir. Ağrı ve kar hemen hemen sebze tarımı için olanaksızken Iğdır ve Erzincan ovaları sebze tarımına elverişlidir.

Bölgenin genel iklim özelliği uzun kış ve kısa yaz periyodu olarak tanımlanabilir. Yaz ayları ortalama sıcaklıkları 15-20 °C civarında iken kış aylarında bazen -40 °C kadar düşebilir. Yıllık ortalama sıcaklık ise 5-7 °C civarındadır.

6. Güneydoğu Bölgesi:

Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Van, Hakkari, Muş, Siirt, Şanlı Urfa illerini kapsar. Bu bölge özellikle Şanlıurfa yöresi dikkate alındığında önemli sebze üretim bölgelerinden bir olmaya aday bir bölgemizdir Ancak henüz üretim yeterli seviyede değildir. Bölge yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuk geçen bir iklim yapısına sahiptir. Ancak Van gölü havzası, Siirt Baykan vadisi gibi mikroklimalar ve Şanlıurfa'nın GAP projesinden sonraki durumu dikkate alındığında bölge sebze tarımı için daha elverişli bir ekoloji bünyesinde barındırır. Yıllık ortalama sıcaklı 16-17 °C civarındadır. Yaz aylarında sıcaklı bazı kesimlerde 40-45 °C kadar çıkabilmektedir. Yağışlar 400-600 mm civarındadır.

7. Karadeniz Bölgesi:

 Bölge; Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerinden oluşur. Bu bölgenin genel iklim yapısı yazları sıcak ve kışları ılıkdır. Bölgenin genelde oransal nemi yüksek olup kıyı kesimlerde donlu gün sayısı yok denecek kadar az iken içlere gidildikçe iklim sertleşir. İç kesimlerde Gümüşhane gibi yerlerde donlu gün sayısı 100 güne kadar çıkabilir. Ortalama sıcaklık 10-14 °C civarındadır. Yıllık yağış toplamı ise 400-1000 mm arasında değişir. Rize gibi bazı lokasyonlar da ise 2000 mm kadar çıkabilir. Bölgenin genelde dağlık ve engebeli bir araziye sahip olması sebze tarımını sınırlayan en önemli faktördür. Bunun yanında özellikle Samsun yöresinde hem tarla sebzeciliği hem de örtüaltı sebzeciliği gelişmiştir.

8. Ortadoğu Bölgesi:

Adıyaman, Amasya, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat ve Tunceli illerini kapsar bu bölge. Bölgede genelde karasal bir iklim hakimdir. Bölge içinde en önemli sebze üretimi illerin başında Elazığ gelmektedir. Yıllık yağış toplamı 400-700 mm civarın da olup yağışların büyük bir kısmı kış aylarında gerçekleşmektedir. Ortalama sıcaklık 10-15 °C civarındadır. Bölge genelde yazları kurak ve sıcak kışları yağışlı ve serindir.

9. Ortagüney Bölgesi:

Bu bölge Afyon, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşmaktadır. Tipik karasal iklim kuşağıdır. Sebze üretimi sulanabilir nehir kenarlarında ve aile üretimi için yapılır genelde. Yaygın bir ticari sebze üretiminden bahsetmek mümkün değildir. Bölgede üretilen en önemli sebzelerin başında kavun ve karpuz gelmektedir.

Ekleyen : Admin Bahçe Bitkileri Okunma : 4372 Eklenme : 23.11.2012 12:42:21
Bahçe Bitkileri - Kategorisinin En Çok Okunan Konuları
Bahçe Bitkileri Terimleri

Bahçe Bitkileri Terimleri

Bitkilerin generatif fazdan vegetatif faza geçerken soguklanma ihtiyacına “Vernelizayon” denir.

Bitkilerin ışıklanma süresine verdiği tepkite “Fotoperyodizm” nedir
Bitkilerin yapraklarından buharlaşma şeklinde oluşan sıvı(nem) kaybına "Transprayon" denir.

Vegatif Çogaltma Yöntemleri

Vegatif Çogaltma Yöntemleri

Bitkilerin değişik yaşlarda gövde ve dal parçaları, büyüme uçlarındaki meristematik dokuları, kökleri, yaprakları ya da özelleşmiş veya değişikliğe uğramış gövde ve kök parçaları kullanılarak yapılan çoğaltmaya eşeysiz çoğaltma denilmektedir.

Bağcılık Terminolojisi

Bağcılık Terminolojisi

Afinite; affinity: Anaç ve kalemin uyuşma birbiriyle durumu. Aksil: Sürgün ve yaprak sapı birleşim noktasındaki açılı büyüme konisi. Ampelografi: Üzüm çeşitlerini omcanın görünümünün detaylı tanımı, özellikle yapraklar (şekil ve doku), salkım (irilik ve biçim) & taneler (renk & irilik) özelliklerini dikkate alarak tanımlama bilimi.

Çimlenmeyi Etkileyen Faktörler

Çimlenmeyi Etkileyen Faktörler

Hava (Oksijen): Tohum, bünyesindeki su miktarı azaltılarak yaşam faa1iyetleri en aza indirilmiş canlı bir yapıdır. Dolayısıyla yaşaması için solunum bunun için de oksijen gereklidir. Çimlenme sırasında solunum hızı artar ve oldukça fazla miktarda oksijen kullanılır. Solunum sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisi büyüme amacıyla kul...

Malatya Kayısının Tarihçesi & Özellikleri

Malatya Kayısının Tarihçesi & Özellikleri

Türkistan, Orta Asya ve Bati Çin’i içerisine alan çok geniş bir bölgenin kayısının ana vatani olduğu sanılmaktadır. Günümüzden 5000 yıl gibi çok uzun bir zaman önce kayısı bu bölgede bilinmekteydi. Büyük İskender’in seferleri sırasında kayısı M.Ö. IV yy.da Anadolu’ya getirilmiş, Anadolu kayısının ikinci vatani olmuştur. M.Ö. I. yy’ da Roma ve Pe...

Bitki Fizyolojisi Ders Notlari

Bitki Fizyolojisi Ders Notlari

Bitki Fizyolojisi Bitki Hormonlari Su Ve Minareller Hk. Bildiler içerir.

Ilıman İklim meyve Türleri

Ilıman İklim meyve Türleri

- Sert Çekirdekli Meyveler Erik Şeftali Kayısı Kiraz Vişne Karayemiş

Bahçe Bitkilerinin Ekolojik İstekleri

Bahçe Bitkilerinin Ekolojik İstekleri

Bitkilerin yaşamını oluşturan büyüme ve gelişme ile ilgili olaylar genetik yapı ve çevre koşulları tarafından yönlendirilmektedir. Herhangi bir   yörede   genetik   yapıları  farklı  olan  bitkilerden, o yörenin çevre, yani  ekolojik  koşullarına  uyum sağlayabilenler  yaşama ...

Armut Yetiştiriciliği    Pyrus Communis

Armut Yetiştiriciliği Pyrus Communis

Armut toprak bakımından fazla seçici değildir. Bununla beraber toprak ne kadar derin, geçirgen, sıcak ve besin maddelerince zengin olursa ağaçların gelişmeleri de o kadar iyi ve verimleri de o nispette yüksek olur. Çok kuru, az derin ve taşlı topraklarda yetişen armutların meyveleri biçimsiz ve fazla kumlu olur. Ağır ve nemli topraklarda yetişti...

Meyve Bahçelerinde Budama Zamanı

Meyve Bahçelerinde Budama Zamanı

Budama zamanı, meyve ağacının toplu büyümesini, kesime karşı göstereceği tepkiyi, verimini, fizyolojik ve ekonomik ömrünü etkiler. Budama kış ve yaz (yeşil ) olmak üzere iki ayrı ve zıt mevsimlerde yapılır.Yaz budamasında anaç, meyvelerin daha iyi renklenmelerini sağlamak, vajatatif gelişmeyi düzenlemek, kış aylarında yapılacak budama işlemlerin...

Konu Hakkında Yorum YapınBİZİ TAKİP EDİN

Facebook Twitter Rss İletişim

SORHOCAM.COM

sorhocam

SPONSORUMUZ

İntfa

Ziraattube veritabanında (24) kategoride toplam (1591) içerik vardır! Ayrıca sitemizi şuan 251 kişi gezmektedir.

Copyright 2010 - 2014 Tüm hakları saklıdır.| Project by Arafa KARAÇELEBİ

Sayfa Yüklenme Süresi : 0,22 saniye.

Yukarı Çık