NE ARAMISTINIZ ?
SPONSORUMUZ
  Gül Gal Böceği - Agrilus Chrysoderes
 • Gül Gal Böceği - Agrilus Chrysoderes
  Gül Filiz Burgusu - Ardis Brunniventris (hart.)
 • Gül Filiz Burgusu - Ardis Brunniventris (hart.)
  Gül Filiz Arısı - Syristaparreyssi Spin.
 • Gül Filiz Arısı - Syristaparreyssi Spin.
  Gri Yumuşak Koşnil - Comlus Pseudomagnoliarum
 • Gri Yumuşak Koşnil - Comlus Pseudomagnoliarum
  Yaprak Galeri Sinekleri - Liriomyza Trifolii
 • Yaprak Galeri Sinekleri - Liriomyza Trifolii
  Fındık Teke Böceği - Oberea Linearis
 • Fındık Teke Böceği - Oberea Linearis
  Fındık Kurdu - Curculio Nucum
 • Fındık Kurdu - Curculio Nucum
  Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar
 • Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar
  Zirai Terimler Sözlüğü
 • Zirai Terimler Sözlüğü
  Depo Hastalıkları
 • Depo Hastalıkları
  Bayilik Sınavı Için Kitap Özeti
 • Bayilik Sınavı Için Kitap Özeti
  Bayilik Sınavında Çıkmış Sorular Özeti
 • Bayilik Sınavında Çıkmış Sorular Özeti
  Bayilik Sınavı Için Kaynak Bulamayanlar Baksın
 • Bayilik Sınavı Için Kaynak Bulamayanlar Baksın
  Bayilik Özet Çalışma Soruları
 • Bayilik Özet Çalışma Soruları
SOSYAL MEDYA'DA BİZ
SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
 • Kategori Sayısı (26)
 • İçerik Sayısı (1359)
 • Yorum Sayısı (1204)

Yonca Yetiştiriciliği

arpa ekimi

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan yem bitkilerinin hemen hepsinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir.Son yıllarda kuru ot o...

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan yem bitkilerinin hemen hepsinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir.Son yıllarda kuru ot olarak değerlendirilmesi yanında, silajı da önem kazanmaktadır.

 

Yonca, geniş bir ortama uyma kabiliyetine sahip, kurağa ve soğuğa dayanıklı, asit topraklar dışında her toprakta yetişebilen, ot verimi yüksek, çok yıllık değerli bir bitkidir.

Yapısında 10’a yakın vitamin bulunması yanında, mineral maddeler bakımından da zengindir.

Yonca, örtücü yeşil gübre veya toprak ıslah edici bitki olarak da kullanılır. Köklerin çok derinlere inmesiyle (2-3m), derinlerdeki su ve besin maddelerinden kolayca yararlanır ve bitki besin maddelerini toprağınüst katmanlarına taşır.

 

Kendisinden sonraekilen yüzlek köklü bitkiler için organik madde ve azotça zengin iyi bir tarlatoprağı bırakır. Yonca tarımı tek başına olduğu gibi öteki türlerle karışım halinde de yapılır.

 

 

TOPRAK HAZIRLIĞI

Yonca kurulacak alan, her şeyden önce drenajlı ve tesviyeli olmalıdır.

Taban suyu en çok 1,5-2 m yükseklikte olmalı aksi halde yüksek taban suyu ve durgun su yoncada verim düşüklüğüne ve giderek de seyrekleşmeye neden olmaktadır.

Fazla eğimli arazilerde yonca yetiştirilmek istenirse önce teraslama, sonra da tesviye gereklidir.

Yoncalık toprağı ekime hazırlanırken ilk ele alınacak konu arazinin yabancı bitkilerden temizlenmesidir.

 

Çünkü yonca fideleri, diğer bitki fidelerinden daha yavaş gelişmekte, zamanla yonca bastırılmakta ve yok olmaktadır.Yonca kökleri derine gittiğinden toprakta alt tabakaların da gevşek yapılı olması istenir. Alt toprakta sıkışma varsa, önce “dipkazan” denen aletle pulluk tabanı yırtılarak gevşetilmelidir.

Bu işlemden sonra toprak önce yüzlek olarak sürülür ve yabancı bitki tohumlarının çimlenmesine ortam hazırlanır.

 

Sonra da derin sürüm yapılarak yabancı bitkiler toprağa gömülürler

Yonca tohumlarının küçük olması nedeniyle, yonca toprağı iyice ufalanmış, düzeltilmiş ve bastırılmış olmalıdır.  

 

Yonca ağır topraklardan kumlu topraklara kadar her tip toprakta yetişmesiyle birlikte en iyi kireççe zengin, tınlı-kumlu, kumlu-tınlı yapıda ve yeterince nemli bulunan topraklarda yetişmektedir. Yonca genellikle ilk baharda ekildiği için ilk sürüm toprak tatav bulunduğu zaman sonbaharda 18-20 cm derinlikte yapılmalıdır.

İkileme ilkbaharda kültüvatör, tırmık veya diskharrov ile 8-12 cm derinlikte yapılmalıdır.  Ekim yatağı yabancı otlardan temizlenmiş, birkaç kez diskharrow veya tırmık , merdaneveya sürgü ile de toprak düzeltilerek tohum yatağı hazırlanmalıdır. Toprağın tohum ekim derinliğinde nem bulunmalıdır.

 

TOHUM EKİMİ

Genelde için en uygun ekim zamanı 25 Mart-5 Mayıs dır. Yonca tohumu küçük olduğu için ekimde derine düşürmemek gerekir. Derine düşen tohumlar çimlenir ancak toprağın yüzeyine çıkamadıkları için ölürler. En uygun ekim derinliği 2-3 cm dir. Ekimden hemen sonra arazinin eğimine göre sulama tavaları oluşturulmalıdır.

 

Yonca tohumu umumiyetle çok fazla ekilmektedir.Bunun sebebi:

1-Çiftçilerimiz yonca tohumlarını ekecek mibzerlere sahipolmadıkları için yoncayı umumiyetle serpme ekerler. Serpme ekimde tohumlarınbir kısmı toprak yüzüne düştükleri için rutubet bulamadıklarından çimlenememektedirler.

2-Sık ekilen yonca bitkileri ince gevşek gövdeli olduğund anbesin değeri düşmektedir.

3-Sertifikasız  tohum kullanmalarda fazla tohum kullanmak zorunda kalınmaktadır. Bunun için idealtohum miktarları serpme ekimde 4-5 kg/da mibzerle ekimde ise 3-4 kg/da dır.

 

GÜBRELEME

Yonca ekilecek toprak ağır killi bir yapıdaysa, toprağın sıkışmasını önlemek için, ya ekimden 1 yıl önce öncü bitki olarak bir çapa bitkisi yetiştirilir ve bu bitki dekara 3-5 ton hesabı ile ahır gübresi ile gübrelenir, ya da olgunlaşmış ve yanmış olmak koşulu ile 2-3 ton ahır gübresi doğrudan yonca toprağına verilir.

Yonca ekimden önce toprağın pH derecesine de bakılmalı, pH6.5’den düşükse gerektiği oranda kireçlenmelidir.

 

Yonca topraktan fazla miktarda besin maddesi kaldırır.Fosfor, potasyum ve kalsiyum yönünden zengin topraklarda bol ürün verir. Bunedenle yüksek verim alabilmek için toprağın bitki besin maddelerince zengin olması gerekir. Yoncaya ekim ile beraber dekara 2-5 kg azot ve 10-15 kg/dafosfor uygulaması yeterlidir.

 

Ekim esnasında 50 kg yonca tohumu için 0,5 kg bakterikültürü kullanmak verimi artırır. 50 kg/da Normal süper fosfat % 16-18(ekimdenönce toprak altına),10 kg/da Üre (ekimle beraber)toprağa verilmelidir.

 

 

SULAMA

Yonca 1kg kuru madde oluşturmak için 800 kg su tüketir.Bitkinin üst yapraklarının koyu mavimsi-yeşil bir şekilde renk alması veya hafifçe solmaya başlaması  sulama zamanının ayarlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Her sulamada dekara 80-90 metreküp su verilmesi yeterlidir. Yoncayı biçimden bir hafta önce ve bir hafta sonra olmak üzere her biçimde 2 kere sulamak uygundur.

 

HASTALIK, ZARARLI VE YABANCI OT MÜCADELESİ     .

Bakım işleri uygun tarla hazırlığı, temiz ve küskütsüz tohum ekme ile başlar. Yonca fideleri zayıf olmaları nedeniyle, otlarla kaplı birortamda gelişemezler.

Küçük parsellerde yabancı otlar çapalanarak temizlenebilir.Ancak geniş alanlarda çapa ile ot mücadelesi zor ve masraflıdır.

 

Böyle tarlalarda yoncanın ilk biçimi erken yapılmalıdır.Buna “temizleme biçimi” denir. Yoncada ilk yıl gerektikçe çapa, diğer yıllarda ise yabancı ot mücadelesi yapılır. Tarlada virüslü bitkiler sökülerek uzaklaştırılmalı ve sökümde kullanılan aletler temizlenmelidir.

 

1-Küsküt: Yoncanın en büyük düşmanıdır. Küsküt otu ince sarı sülükleri ile yoncanın gövdesini sararak onu zayıf düşürür. Dolayısıyla küsküt örden geçirilmiş tohum kullanarak, küskütlü yerlerde otlayan hayvanların gübresini yoncalıkta kullanmayarak ve bu otlar görüldüğünde yolunup yakılarak mücadelesi yapılır.

 

2-Yonca Hortumlu Böceği: Yonca 15-20 cm boyuna gelince buamaçla ilaçlama yapılmalıdır.

 

 

HASAT

Yoncada biçim, toplama ve depolama işlemlerine çok dikkat edilmesi gerekir. Ot için yoncanın en uygun biçim zamanı tarlada 1/10 çiçeklenme görüldüğü zamandır. Bu dönemde biçimin yapılması ile hem dekardan maksimum bir protein verimi elde edilecek, hem de gelecek yıllardaki gelişmenin gerektirdiği yedek besinler köklerde yeterince birikmiş olacaktır

Yonca bir yıl içerisinde çok sayıda biçim verir. Ekildiği yıl biçim sayısı azdır. OrtaAnadolu’da 2-3, kıyı bölgelerimizde 3-4 biçim alınabilir. Yoncada asıl verim ikinci yıldan sonra başlar. Doğu Anadolu’da 2-4, Orta Anadolu’da 4-5, Ege Bölgesinde 5-7, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 7-10 biçim alınabilir.

 

Biçim Yüksekliği ve Sayısı :

Yonca hasadında biçim zamanı kadar, biçim yüksekliği de önemlidir.

Biçim alçaktan yapıldığında yeni sürgünler zarar görmekte,yüksek yapıldığında ise ürün tarlada bırakılmaktadır.

 

Normal koşullarda bölgelere göre değişmek üzere yoncada biçim yüksekliği 5-10 cm dir.

Ancak kıştan önce yapılan son biçimde, yüksekliğin 15 cmolması gerekmektedir.

Bu yükseklik kökün besin maddeleri bakımından zenginleşmesini sağlamakta ve böylece bitki kışı daha güvenli geçirip,ilkbaharda daha kuvvetli gelişebilmektedir.

Yonca öğle sıcaklığında değil sabah veya öğleden sonra serinde biçilmelidir.

Biçme sırasında özen gösterilecek bir diğer konu da özellikle nemli havalarda, yoncalığın fazla çiğnenmemesidir.

 

Aksi halde yoncalığın toprağı sıkışmakta ve verim düşmektedir.

Yoncada biçim sayısı, yoncanın çeşidine, yetiştirildiğibölgeye ve biçim zamanına göre değişmektedir.

Konu Hakkındaki Yorumunuz

Bu konuyu yararlı buyduysanız, konuya yorum yaparak bize en güzel teşekkürü etmiş olursunuz!

Bu Konu Hakkındaki Görüşler

Sizlere daha kalite hizmet verebilmek için konu hakkındaki yorumlarınız bizim için çok önemlidir.
Lütfen iki satır dahi olsa konu hakkındaki görüşlerinizi yazınız!
Saygılarımla,

[1] - [1 to 1] 1
Kanola Tarımı

Kanola Tarımı

Bir yağ bitkisi olan kanola (Brasicca napus Oleifera sp.), ülkemize Balkanlardan gelen göçmenlerle kolza ve rapiska adı ile 1960 yıllarında getirilmiştir. Kanola ekilişi son yıllarda, başta Trakya ...

Kinoa (quinoa) Yetiştiriciliği

Kinoa (quinoa) Yetiştiriciliği

Kinoa taneleri yüksek oranda demir, kalsiyum, protein, magnezyum, çinko içerir. Kinoanın protein özelliği sadece miktarı ile sınırlı kalmıyor. Bu proteinler, çok yüksek kalitede ve bütün temel amin...

Yonca Yetiştiriciliği

Yonca Yetiştiriciliği

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan yem bitkilerinin hemen hepsinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir.Son yıllarda kuru ot olarak değerlendirilmesi yanında, si...

Yulaf Yetiştiriciliği

Yulaf Yetiştiriciliği

Yulaf toprak seçiciliği, çavdardan sonra en az olan serin iklim tahıl cinsidir. Yeterli nemi olan fakir topraklarda bile yetiştirilebilmektedir. Yulaf bataklık alanların tarım arazisine çevrilmesin...

Şeker Pancarı Yetiştiriciliği

Şeker Pancarı Yetiştiriciliği

Şeker pancarı dekar başına yüksek verim ve gelir getirmektedir. Şeker pancarının bir başka yönü de Çok yüksek, önemli bir ön bitki etkisine sahip olmasıdır. Bu yönüyle de toprak verimliliğinin yüks...

Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı Ve Metodu

Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı Ve Metodu

Ekim;Çevre faktörleri, ekim nöbeti ve ekilen yem bitkilerinin türü gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak, yılın değişik zamanlarında yapılabilir. Ekim zamanları şunlardır;İlkbahar Ekimi, Yaz Ekimi, S...

Yemeklik Tane Baklagillerin Önemi

Yemeklik Tane Baklagillerin Önemi

Günümüzde dünya nüfusunun hızlı artışı, sınırlı üretim kaynakları, eğitim yetersizliği, sosyo kültürel ve ekonomik etmenler, besinlerin dağıtım ve teknolojisindeki yetersizlikler ve çevre koşulları...

Kinoa (quinoa) Yetiştiriciliği

Kinoa (quinoa) Yetiştiriciliği

Kinoa taneleri yüksek oranda demir, kalsiyum, protein, magnezyum, çinko içerir. Kinoanın protein özelliği sadece miktarı ile sınırlı kalmıyor. Bu proteinler, çok yüksek kalitede ve bütün temel amin...

Tohum Çeşitleri

Tohum Çeşitleri

Ülkemizde rapiska, rapitsa, kolza isimleriyle de bilinen kanola, kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip bir yağ bitkisidir. Kanola tanesinde yüzde 38 ila 50 yağ ve yüzde 16 ila 24...

Yoncanın Toprak İsteği Ve Hazırlığı

Yoncanın Toprak İsteği Ve Hazırlığı

Yonca en fazla tınlı, kumu çok olmayan, yeter derecede kireç içeren toprakları sever. Kökleri derinlere indiğinden toprağın derin olmasını ister. Yonca yetiştirilen topraklarda iyi bir drenaja ihti...

Kanola Tarımı

Kanola Tarımı

Bir yağ bitkisi olan kanola (Brasicca napus Oleifera sp.), ülkemize Balkanlardan gelen göçmenlerle kolza ve rapiska adı ile 1960 yıllarında getirilmiştir. Kanola ekilişi son yıllarda, başta Trakya ...

Korunga Tarımı

Korunga Tarımı

korunga Özellikle Doğu Anadolu’da yetiştirilen bir baklagil yem bitkisidir. Korunganın yeşil otunun şişirme özelliği olmadığından hayvanlara verilebilir. Kuru otu da besleyicidir.Toprak yönünden fa...

Yonca Tarımı

Yonca Tarımı

Yonca Uzun ömürlü çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Protein oran %10 -19 arasında değişir. A vitamini ve mineral maddelerce zengindir. Bileşiminde bulunan hidrosiyonik asit hayvanlarda şişkin...

Saman Silajı

Saman Silajı

Saman Silajinda Arpa ve buğday samanı Protein ve kalsiyum gibi besin maddeleri bakımından fakirdir ve hayvanlara dolgu maddesi olarak verilmektedir. Hayvan başına 3-5 kg kadar verilebilir.