NE ARAMISTINIZ ?
SPONSORUMUZ
  Kinoa (quinoa) Yetiştiriciliği
 • Kinoa (quinoa) Yetiştiriciliği
  Marul Mildiyösü Hastalığı - Bremia Lactucae
 • Marul Mildiyösü Hastalığı - Bremia Lactucae
  Limon Tıkanıklığı Hastalığı - Lemon Sieve-tube Necrosis
 • Limon Tıkanıklığı Hastalığı - Lemon Sieve-tube Necrosis
  Lahana Siyah Damar Çürüklüğü - Xanthomonas Campestris Pv. Campestris
 • Lahana Siyah Damar Çürüklüğü - Xanthomonas Campestris Pv. Campestris
  Lahana Kök-uru Hastalığı - Plasmodiophora Brassicae
 • Lahana Kök-uru Hastalığı - Plasmodiophora Brassicae
  Tohum Ve Fidede Kullanılan Ilaçlar
 • Tohum Ve Fidede Kullanılan Ilaçlar
  Kurşuni Küf Hastalığı - Botrytis Cinerea
 • Kurşuni Küf Hastalığı - Botrytis Cinerea
  Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar
 • Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar
  Zirai Terimler Sözlüğü
 • Zirai Terimler Sözlüğü
  Depo Hastalıkları
 • Depo Hastalıkları
  Bayilik Sınavı Için Kitap Özeti
 • Bayilik Sınavı Için Kitap Özeti
  Bayilik Özet Çalışma Soruları
 • Bayilik Özet Çalışma Soruları
  Bayilik Sınavında Çıkmış Sorular Özeti
 • Bayilik Sınavında Çıkmış Sorular Özeti
  Bayilik Sınavı Iiçin Kaynak Bulamayanlar Baksın
 • Bayilik Sınavı Iiçin Kaynak Bulamayanlar Baksın
  MERAL
 • MERAL dedi ki...
 • 11 saat önce

Sınav giriş yerleri açıklanmış.

...

  SIBEL
 • SIBEL dedi ki...
 • 11 saat önce

Bayilik çalışma notları için t...

  BULUT
 • BULUT dedi ki...
 • 12 saat önce

Ziraat ile ilgili ders notlarını indiremiyorum....

  SUAT
 • SUAT dedi ki...
 • 12 saat önce

Güzel bir ıslah çalışması olmuş.

  AYŞEGÜL
 • AYŞEGÜL dedi ki...
 • 1 gün önce

Arkadaşlar sınav saati değişmiş. 14:00 da yapıl...

  HASAN
 • HASAN dedi ki...
 • 1 gün önce

Ayçiçeğinde yabancı otlarla mücadele için verdi...

  METIN
 • METIN dedi ki...
 • 1 gün önce

Linkler çalışmıyor hocam.

SOSYAL MEDYA'DA BİZ
SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
 • Kategori Sayısı (26)
 • İçerik Sayısı (1226)
 • Yorum Sayısı (1196)
 • Aktif Kişi (22022)

Zararlılarla Mücadelede Kültürel Önlemler

tsp 8211 triple super fosfat

Tsp 8211 Triple Super Fosfat

Bu savaş yöntemi zararlının yaşamalarını güçleştiren, çoğalmalarını azaltan veya engelleyen tarımsal işlemleri içeren savaş yöntemidir. Zararlılara karşı savaşta öncelikle kültürel önlemlerden yararlanılır. Burada amaç zararlının öldürülmesi yani tedavi değil, önceden alınan önlemler ile kültür bitkilerini veya ürünleri zararlının zararından korumaktır. Kültürel önlemler genellikle ucuz uygulamalar olup, çoğunlukla bilinen ve uygulanan tarımsal yöntemlerdir.

 

4.1.1- Kuvvetli ve Sağlam Bitkiler Yetiştirmek

Kuvvetli ve sağlam bünyeli bitkiler zararlılardan daha az etkilendiği gibi, zararlılar böyle bitkiler üzerinde daha az beslenir ve çoğalırlar. Bu nedenle bir yer tesis edilirken her kademede buna yönelik önlemlerin alınması gerekir. Özellikle entegre savaş programında bu önlemlere öncelikle yer verilir.

 

4.1.1.1- Uygun toprak ve Yöney Seçimi

Bitkilerin sağlam bünyeli yetişmeleri açısından önemlidir ve yetiştirmenin başlangıcında alınacak önlemlerdendir. Ayrıca ürünün kalite ve kantitesine olan doğrudan etkisi yanında, zararlının meydana getireceği zararın fazla olması bakımından dolaylı olarak etkilidir. Özellikle toprak altı zararlıları için daha önemlidir. Toprak PH 'sı bazı çok yıllık bitkilerin yetiştirilmesinde önemli faktördür. Toprağın yapısına ve özelliğine uygun araçlar seçilerek bitkiler daha sağlıklı ve kuvvetli bünyeli yetiştirilebilir. Böylece bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan daha az etkilenmeleri sağlanmış olur. Bitkiler daha ziyade güneye bakan yerlerde daha iyi gelişme gösterir.

 

4.1.1.2- Toprak İşleme

Toprak işlemesi öncelikle bitkilerin gelişmelerini hızlandıran, kök sisteminin iyi gelişmesini sağlayarak kuvvetli bünyeli olmalarını sağlayan bir kültürel önlemdir. Toprak işleme aynı zamanda işleme sırasında toprakta mevcut olan zararlıların öldürülmesi açısından da önemlidir. Kışın yapılacak toprak işlemesi sonucu kışı toprakta geçiren zararlıların ölmesine sebep olur.

 

4.1.1.3- Gübreleme

Gübreleme bitkinin gelişmesini sağlaması acısından önemlidir. Ancak gübrelemenin tek yönlü değil dengeli bir şekilde yapılması gerekir. Böylece bitki sağlam bünyeli gelişir ve zararlının zararından daha az etkilenir. Örneğin fazla azotlu gübrelemeler bitkilerde vejetatif gelişmeyi artırır, bitkinin hücrelerinin su miktarının fazla olmasına neden olur. Bunun sonucunda yaprak bitleri, kabuklu bitler, kırmızı örümcekler gibi bitki özsuyu ile beslenen sokucu-emici ağız yapısına sahip böceklerin artmasına sebep olacaktır. Potaslı gübrelemeler bitkilerin hücre çeperinin daha kalın olmasını sağladığından bitkiler sağlam bünyeli gelişir. Sokucu-emici ağız yapısına sahip yaprak bitleri ve kabuk bitleri gibi böcekler bu durumda fazla zararlı olamazlar.

Fosforlu gübreler bitkilerde generatif gelişmeyi teşvik eder. Potas ile birlikte bitkilerde özellikle sokucu-emici ağız yapısına sahip böceklere karşı dayanıklılığın artmasını sağlar. Kireç yada kireçli gübreler toprağı asitliliğini giderir. Asitliliğin azalması bitkininde iyi ve sağlam bünyeli gelişmesini sağladığından zararlılardan daha az etkilenir.

 

4.1.1.4- Tohum Temizliği

Sağlam ve kuvvetli bitki yetiştirmede tohumun kalitesi önemlidir. Tohum temizliği ile çimlenme gücü yüksek ve dolayısıyla kuvvetli bünyeli bitki yetiştirilmiş bunun sonucunda da zararlının zararından da korunulmuş olur. Tohum temizliği ile yabancı ot tohumlarının tarlaya taşınması önleneceğinden tarlada kuvvetli bitkilerin yetiştirilmesi sağlanmış olur.

 

4.1.1.5- Seyrek Yetiştirme

Seyrek yetiştirme bitkinin birim alandan daha fazla besin alması bakımından kuvvetli ve sağlam gelişmesini sağlar. Sık yetiştirilmiş bitkiler zayıf ve cılız olurlar böylece zararlılardan daha fazla etkilenirler. Bazı böcekler, kabuklu bitler, unlu bitler rutubeti çok severler, güneş ışığından hoşlanmazlar. Bu neden ile sık dikilmiş bahçelerde daha zararlı olurlar. Bu yüzden dolayı zararlılar ile savaşta seyrek dikim önerilir.

 

4.1.1.6- Sulama ve Drenaj

iyi sulanmayan bitki gelişemez ve zayıf cılız kalır. Aşırı sulama da bitkinin vejetatif gelişmesini artırdığından sokucu-emici ağız yapısına sahip böceklerin tercih edeceği ortamın meydana gelmesini sağlar. Yüksek taban suyu bitkilerin kökleri için zararlıdır. Drenaj aynı zamanda toprak sıcaklığının artmasına, toprak tavının daha erken gelmesini sağlar.

 

4.1.1.7- Gençleştirme ve Budama

Orman ağaçları gibi çok yıllık bitkilerde yapılan normal budamalar ve gençleştirmek amacı ile yapılan aşırı budamalar bitkilerin kuvvetli gelişmelerini dolayısıyla zararlılardan daha az etkilenmesini sağlar. Gençleştirme ve özellikle budama zararlı ile bulaşık bitki kısımlarının uzaklaştırılmasını sağladığından zararlı populasyonlarının azaltılmasını da sağlayan bir kültürel önlemdir.

 

4.1.2- Dayanıklı Bitki Tür ve Çeşitleri Yetiştirmek

Orman bitki çeşitlerinin aynı zararlı türden etkilenmeleri farklıdır. Bundan yararlanarak dayanıklı çeşitler yetiştirmek suretiyle zararlılardan korunmak mümkündür. Günümüzde zararlılara karşı dayanıklı ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Bitki türlerinde zararlılara karşı dayanıklılık fiziksel ve biyokimyasal faktörlerden kaynaklanır ve üç gruba ayrılır. Birincisi Tercih olunmama; bazı bitkilerde beslenme, yumurta bırakma,sığınma gibi davranışları itibarı ile zararlılar tarafında tercih edilmemesidir. Böylece zararlıya karşı bitkinin dayanıklılığı ortaya çıkar. Bitkinin iç ve dış yapısı da örneğin tüylü mumsu yapı da yapraklara sahip oluşu rengi tadı koku ve bazı özellikleri böceklerin tercih etmediği özellikler olabilir. Böylece böceklerin zararından bitki korunmuş olur. ikincisi Antibiosis; bir bitki çeşidinden zararlıların biyolojisine olumsuz yönde etkisi olabilecek özel zehirli bileşiklerin bulunması veya besin maddelerinin yeterince bulunmaması halinde ortaya çıkan bir dayanıklılıktır. Üçüncüsü ise Tolerans; bitki zararlılarının saldırılarına karşı koyabilme, zarar gören dokularını tamir edebilme yada yenileyebilme yeteneğine tolerans denir. Bitki morfolojisi, Bitki anatomisi, Bitki biyolojisi, Bitkinin kimyasal yapısı, çevre faktörleri bitkilerde dayanıklılığa etki eden faktörlerdendir.

 

4.1.3- Ekim ve Dikim Zamanının Ayarlanması

Zararlılar ile bitkilerin fenolojileri arasında bir ilişki vardır. Örneğin yaprak bitleri bitkilerin genç dönemlerinde yaşarlar dolayısıyla zararların ortaya çıkışı ile bitkilerin fenolojileri ilişkilidir. Yine erkenci kiraz çeşitleri Kiraz sineği zararından daha az etkilenir. Çünkü erkençi kiraz meyveleri, kiraz sineği erginlerinin çıkmaya başladığı dönemde olgunlaşıp hasat edilmeye başlanmıştır.

 

4.1.4- Hasat Zamanının Ayarlanması

Bir bitkide zararlının zararı başlamadan hasadın yapılması ile zararın önüne geçilebilir. Örneğin pamukta erken ekim ve bunun sonucu erken hasat pamukta pembe kurt zararının az olmasını sağlar

 

4.1.5- Münavebe

Zararlılar belirli bitkilere saldırırlar. Bu neden ile bir bölgede aynı bitkinin üst üste yıllarca yetiştirilmesi, o bitkiye saldıran zararlının da aşırı çoğalmasına ve bunu sonucu fazla zarar yapmasına neden olur. İşte bu neden ile bitkiler belirli aralıklar ile nöbetleşe yetiştirilir ise bazı bitkilerde özelleşmiş zararlıların aşırı çoğalmalarının dolayısıyla da aşırı zarar yapmalarının önüne geçilmiş olur. Münavebe yani bitki nöbetleşmesi daha çok tek yıllık bitkilerde uygulanan bir kültürel önlemdir.

 

4.1.6-Tuzak Bitkiler

Kültürü yapılan bitkinin arasına zararlıların çak sevdiği ve tercih ettiği bitkilerin dikilmesi veya ekilmesi ile zararlıların bu tuzak olarak dikilmiş bitki üzerinden toplanması neticesinde zararlılar ortadan kaldırılmış olur.

 

4.1.7- Bitki Artıklarının ve Yabancı Otların Yok Edilmesi

Zararlılar ile savaşta hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarının yok edilmesi büyük önem taşır. Çünkü bu kalıntılar, bir çok zararlı için kışlama ve barınma yeridir. Örneğin mısır kurdu kışı tarlada kalan mısır sapları içinde geçirir. Pembe kurt kışı tarlada kalan veya yere dökülmüş kör, yani açılmamış pamuk kozaları içinde geçirir. Hasat sonrasında tarlada kalan kalıntıların yok edilmesi yada bunların parçalanıp gömülmesi zararlıların populasyononun düşürülmesine sebep olan kültürel önlemdir.

Yaprak galeri güveleri, kırmızı örümcek gibi zararlılar kışı yere dökülmüş yapraklarda veya bunların aralarında kışı geçirir. Bu yaprakların kış başında toplanıp gömülmesi ve bazı durumlarda yakılması populasyonunun azalmasına neden olur.

Bu Konu Hakkındaki Görüşünüz Nedir ?

Bu Konu Hakkındaki Görüşler

Sizlere daha kalite hizmet verebilmek için konu hakkındaki yorumlarınız bizim için çok önemlidir.
Lütfen iki satır dahi olsa konu hakkındaki görüşlerinizi yazınız!
Saygılarımla,

[1] - [1 to 1] 1
Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar

Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar

agaç kızıl kurdu, ağaç sarı kurdu, akdeniz meyve sineği, altın kelebek,amerikan beyaz kelebeği, anason güvesi, antep fıstığı beyaz kabuklu, antep fıstığı dal güvesi, antep fıstığı goz kurdu, antep ...

Depo Hastalıkları

Depo Hastalıkları

Mavi küf Penicillium expansum, Kurşuni küf (Gri küf) Botrytis cinerea, Kara çürüklük Physalospora obsuta, Acı çürüklük Glomerella cingulata, Beyaz çürüklük Botryospheria ribis, Alternaria çürükl...

Ambar Zararlıları

Ambar Zararlıları

Tatlıkurt,Tütün Güvesi,Kuru Meyve Güvesi,Kuru Üzüm Güvesi,İncir Kurdu,Kuru Meyve Akarı,İç Fındık Güvesi,Un Akarı,Un Güvesi,Değirmen Güvesi,Arpa Güvesi,Pirinç Kırma Biti,Küçük Kırma Biti,Ekin Kara A...

Hymenoptera - Zar Kanatlılar

Hymenoptera - Zar Kanatlılar

hymen, zar; ptera, kanat demektir. Ergin: 0.25-50 mm; baş hypognathous, iri ve hareketli; bileşik gözler bazan holoptic; anten 9-70 segmentli; bazan cinsel olarak dimorphic; ağız ısırıcı-çiğneyici ...

Bitki Koruma İle İlğili Terimler

Bitki Koruma İle İlğili Terimler

Bitki koruma : Tarımsal üretimi artırmak , korumak ve kalitesini yükseltmek amacı ile bitkileri hastalık ,zararlı ve yabancı otlardan koruma faaliyetidir....

Yabancı Otlar, Türkçe - Latince

Yabancı Otlar, Türkçe - Latince

Alopecurus miyosuroides, Tilki kuyruğu, Avena sterilis, Yabani yulaf, Hordeum murinım, Salkım otu, Pholaris brachystac, Delice

Insektisit Öldürücü Etken Maddeli Ilaçlar

Insektisit Öldürücü Etken Maddeli Ilaçlar

Chlorpyrifos Methyl EC 225 g/l ,Diazinon EC 185 g/l, Diazinon EC 630 g/l, Dichlorvos EC 550 g/l, Dicrotophos EC 240 g/l, Dimethoate EC 400 g/l (EC, WP,ULV,GR, Aeresol), Dioxathion EC 240 g/l...

Yabancı Otlar, Türkçe - Latince

Yabancı Otlar, Türkçe - Latince

Alopecurus miyosuroides, Tilki kuyruğu, Avena sterilis, Yabani yulaf, Hordeum murinım, Salkım otu, Pholaris brachystac, Delice

Herbisit Etken Maddeli Ilaçlar

Herbisit Etken Maddeli Ilaçlar

Acetochlor EC 768 g/l, Acetochlor EC 847.8 g/l, Aclonifen EC 600 g/l, Alachlor ve Atrazine SC 336+144 g/l, Alachlor EC 480 g/l, Anilofos EC 300 g/l, Atrazine-Atrazine ile ilgili bileşikler...

Fungusit Etken Maddeli Ilaçlar

Fungusit Etken Maddeli Ilaçlar

Aluminium Phosphide TB/PELLET 57%, Anilazine WP 75 % (*? gün ), Azoxystrobin SC 250 g/l (*? gün ), Bakır Hidroksit WP 50% (*4-7 gün), Bakır Hidroksit DF 40% (*4-7 gün), Bakır Hidroksit WP 53.8 (*4-...

Insektisit Öldürücü Etken Maddeli Ilaçlar

Insektisit Öldürücü Etken Maddeli Ilaçlar

Chlorpyrifos Methyl EC 225 g/l ,Diazinon EC 185 g/l, Diazinon EC 630 g/l, Dichlorvos EC 550 g/l, Dicrotophos EC 240 g/l, Dimethoate EC 400 g/l (EC, WP,ULV,GR, Aeresol), Dioxathion EC 240 g/l...

Zirai Mücadele Kitabı

Zirai Mücadele Kitabı

fungal hastalıklar,bakteriyel hastalıklar,virüs ve benzeri hastalıklar,bitki paraziti nematodlar,zararlılar,zirai karantina,dar yapraklı yabancı otlar,geniş yapraklı yabancı otlar,parazit yabancı o...

Tarımda Biyolojik Mücadele Ajanları

Tarımda Biyolojik Mücadele Ajanları

Tarımsal zararlılarla savaşta öncelikle doğal denge ve ekonomik zarar eşiği göz önünde tutulur. Bitki koruma ve bu dalda çalışanların görevi doğal dengeyi bozmadan zararlı populasyonlarını mümkün o...

Hymenoptera - Zar Kanatlılar

Hymenoptera - Zar Kanatlılar

hymen, zar; ptera, kanat demektir. Ergin: 0.25-50 mm; baş hypognathous, iri ve hareketli; bileşik gözler bazan holoptic; anten 9-70 segmentli; bazan cinsel olarak dimorphic; ağız ısırıcı-çiğneyici ...