NE ARAMISTINIZ ?
SPONSORUMUZ
  Çökerten Hastalığı
 • Çökerten Hastalığı
  Çilek Yaprak Lekesi Hastalığı - Mycosphaerella Fragariae
 • Çilek Yaprak Lekesi Hastalığı - Mycosphaerella Fragariae
  Çileklerde Külleme Hastalığı -sphaerotheca Macularis Fsp. Fragariae
 • Çileklerde Külleme Hastalığı -sphaerotheca Macularis Fsp. Fragariae
  Çiçekburnu Çürüklüğü
 • Çiçekburnu Çürüklüğü
  Ceviz Bakteriyel Yanıklığı - Xanthomonas Arboricola Pv Juglandis
 • Ceviz Bakteriyel Yanıklığı - Xanthomonas Arboricola Pv Juglandis
  Ceviz Antraknozu Hastalığı - Gnomonia Leptostyla
 • Ceviz Antraknozu Hastalığı - Gnomonia Leptostyla
  Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığı - Cercospora Beticola
 • Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığı - Cercospora Beticola
  A'dan Z'ye Bitkisel Yağlar Ve Faydaları
 • A'dan Z'ye Bitkisel Yağlar Ve Faydaları
  Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar
 • Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar
  Vegatif Çogaltma Yöntemleri
 • Vegatif Çogaltma Yöntemleri
  İstatisktik Ders Notları
 • İstatisktik Ders Notları
  Ülkemizde Tescilli Patates Çeşitleri Ve Özellikleri
 • Ülkemizde Tescilli Patates Çeşitleri Ve Özellikleri
  Bitki Islahı
 • Bitki Islahı
  Bahçe Bitkileri Terimleri
 • Bahçe Bitkileri Terimleri
  ZİRAATCİ
 • ZİRAATCİ dedi ki...
 • 17 saat önce

Hocam, ziraat ders notları ve sunumlar i&cce...

  MELIKŞAH
 • MELIKŞAH dedi ki...
 • 1 hafta önce

Teşekkürler.

  FAYSAL
 • FAYSAL dedi ki...
 • 1 hafta önce

Milleti kandıranlar öbür dünyada bunun hesabını...

  HALIT
 • HALIT dedi ki...
 • 1 hafta önce

Ödevim için çok faydalı oldu.
Herşey bir ar...

  D ALI
 • D ALI dedi ki...
 • 2 hafta önce

early sweet üzüm hakkında bilgilendirirmisiniz ...

SOSYAL MEDYA'DA BİZ
SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
 • Kategori Sayısı (28)
 • İçerik Sayısı (3415)
 • Yorum Sayısı (280)
 • Aktif Kişi (4927)
Zararlılarla Mücadele

Zararlılarla Mücadele

Zararlı hayvanların kültür bitkileri ve ürünlerinde yapabilecekleri zararların önlenmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemlere zararlılarla mücadele denir.  Yapılacak mücadelenin ekonomik olması gerekir. Yani mücadele için yapılacak masrafın sonuçta kurtarılacak ürünün değerinden fazla olmaması gerekir. Bu nedenle herhangi bir kültür bitkisi veya ürüne zararlı bir tür görüldüğünde mücadeleye karar verilmeden önce zararlının popülasyon yoğunluğu ve yapabileceği zarar derecesini önceden tahmin etmek gerekir. Bu amaçla tarım bakanlığı ‘zirai mücadele teknik talimatları’ ndan ve bu konuda çalışan araştırmacı kuruluşlardan yararlanılmalıdır. Ancak bazen gelecek yılın ürününü kurtarmak amacıyla veya devlet eliyle yürütülen mücadelede ekonomiklik ön plana çıkar. 

 

Zararlı hayvan grupları

1-Düzenleyici (yasal mücadele)

2-Kültürel mücadele

3-Fiziksel ve mekaniksel mücadele

4-Biyolojik mücadele

5-Biyoteknik mücadele

6- Genetik mücadele

7-Kimyasal mücadele

8-Entegle mücadele

1-Düzenleyici (yasal mücadele)

 

Bu mücadele tarım bakanlığı tarafından kanun ve yönetmeliğe göre, yine bakanlık eliyle yürütülür. İkiye ayrılır.

 

a)Dış karantina: Ülke içinde bulunmayan zararlı hayvan türleri, bitki hastalık etmenleri ve yabancı ot türlerin ………….. girişini önlemeye yönelik çalışmalardır. 

Gümrük …………………………………………………………………………………….. giriş yapacak her türlü tarım ürünü ve yumru, soğan, tohum vb. Bitki üretim materyalleri denetlenir. Temiz materyallere izin verilirken bulaşık olanlar ilaçlanır, imha edilir veya geri çevrilir. Yurt içinden ……………………………………………………………….. Süreyi kapsayan ‘ihracat sertifikası’ verilir. 

 

b)İç karantina: yurt içinde herhangi bir bölgede bulunan ancak diğer yörelerde bulunmayan zararlı, bitki hastalığı veya yabancı ot türlerinin temiz bölgelere yayılmaması için yapılan çalışmadır.

 

2-Kültürel mücadele

Yapılan normal tarım faaliyetlerini, zararlıların popülâsyonlarını düşürecek zararlarını azaltacak veya engelleyecek şekilde düzenlemektir.

Başlıca metotları: 

 

a)Sağlıklı bitki yetiştirmek: 

Kültür bitkilerini uygun yer ve toprakta yetiştirmek: uygun dozlarda, dengeli bir gübreleme yapmak, uygun bir ekim veya dikim sıklığı: toprak drenajı, sulama, budama ve temizlik gibi hususları kapsar. 

 

b)Zararlılara dayanıklı veya bağışık bitki çeşitleri yetiştirmek:

Asma köklerinde beslenip kurumalara yol açan Asma Flokserasına karşı dayanıklı olan Amerikan çeşitleri üzerine yerli asma çeşitleri aşılanarak bağcılık yapılması floksera ile en uygun mücadele şeklidir. Kabuğu sert olan fındık çeşit’i sivri fındık, fındık kurduna dayanıklıdır.

 

c)Ekim dikim ve hasat zamanını, zararlılar aleyhine olacak şekilde düzenlemek:

 

d)Yabancı ot ve organik artıkların tarla içi ve kenarından temizlenmesi 

Yabancı otlar birçok zararlılara yataklık ederler. Faydalı böceklerde bu bitkilerde barınabilecekleri için duruma göre hareket edilir. 

 

e)Toprak işlemenin zamanı, metodunu ve derinliğini zararlılar aleyhine olacak şekilde düzenlemek.

 

f) Bitki nöbetleşmesi zamanını (münavebe = rotasyon):

Konukçu bitki sayısı fazla olmayan ve fazla uçucu olmayan böcek türleri ve diğer zararlılara karşı uygulanabilir. Sadece buğdaygil bitkileriyle beslenen ‘buğdaygil gal……..’ ile en etkili mücadele yöntemi o araziye buğdaygiller dışında bitki ekmek veya nadasa bırakmaktır.

 

3-Fiziksel ve mekaniksel mücadele

Başlıca yöntemler:

A-böceklerin yumurta kümelerini…………………………………………………….. topluluklarını veya yuvalarını iri ergin larvaları toplamak ve öldürmek.( patates böceği, elma ağ kurdu)

 

B-Tuzak tesis etmek: 

Başlıca tuzak çeşitleri: ışık tuzakları, yem tuzakları, renk tuzakları, yapışkan tuzaklar, cinsel çekici tuzaklar.( feromon) Bazıları ikili kombinasyon halinde kullanılırlar. Örneğin renk ve yapışkan tuzak feromon –yapışkan tuzak tipi gibi. Kemiriciler için mekanik tuzaklar.

 

C-Yakmak: 

Bir yöreye yeni bulaşmış tehlikeli bir zararlı hastalık etmeni veya yabancı ot türünün imhası için kullanılır.

 

D-Isıtmak:

Depolanmış tarım ürünlerinde ve bitki üretim materyalleri ( tohum, yumru, soğan vb. ) bünyesinde bulunan böcek akar ve nematod gibi zararlıları öldürmek için materyallin ısıtılması başarılı sonuç verebilir. Sıcaklık derecesi ve ısıtma süresi önemli olup materyale zarar verilmemelidir.

 

E- Soğutma:

Depolarda veya içinde bulunan gıda maddesi ve diğer materyallerde bulunan zararlıların büyüme beslenme ve çoğalmalarını engellemek için ortam soğutulabilir. 

 

F- Radyoaktif ışınlar kullanılarak depolanmış tahıllardaki zararlılar öldürülebilir. Pahalı ve riskli olduğundan az kullanılan bir yöntemdir. 

 

4-Biyolojik mücadele

Tabiatta genellikle her canlı türünün az veya çok sayıda düşman türleri vardır. Bu durumdan yararlanılarak zararlılara karşı düşman türlerden faydalanarak yapılan mücadeleye denir. 

 

Biyolojik mücadele metotları 3 e ayrılır.

 

a-Yerli doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi:

Bir yöredeki doğal düşmanların yaz ve kış şartlarında barınmaları için bitki örtüsü tesis etmek. Doğal düşmanlara toksik etkisi az olan pestisitlerin tercih edilmesi. Avcı ve parazit böcek erginlerinin beslenerek daha güçlü olmaları ve daha fazla çoğalmaları için bol çiçek açıp bol nektar, bal özü ve polen taşıyan bitkilerin ekilmesi veya dikilmesi.

 

b-Yerli doğal düşmanların popülasyonlarının artırılması:

O yöredeki doğal düşman türlerinin zayıf ve etkisiz olması durumunda: laboratuarda kitle halinde çoğaltılarak araziye salınması veya bol bulunduğu yerlerden toplanıp az bulunduğu yerlere salınması şeklinde uygulanır.

 

c- Doğal düşman ithali:

Yurtiçinde etkili doğal düşman türlerinin bulunmaması durumunda ithal edilerek laboratuarda çoğaltılan doğal düşman türleri araziye salınır. Başarılı biyolojik mücadele örneklerinin çoğunluğunda bu yöntem uygulanmıştır. 

 

 

DOĞAL DÜŞMANLAR

İki ana gruba ayrılır: 

A- artropod’lar (eklem bacaklılar)

B- mikroorganizmalar 

A- artropod’lar (eklem bacaklılar)

 

Zararlıların doğal düşmanları olan böcek ve akar türlerini kapsar. Akar türlerinin hepsi avcı karakterde olup zararlı akarlar ve küçük boyutlu böcekler ve yumurtaları ile beslenirler. Böcekler iki ana gruba ayrılır:

 

1-PARAZİT BÖCEKLER: Parazit böceğin dişisi yumurtalarını konukçu böceğin yumurtası, larvası veya pupası içerisine veya üzerine bırakır. Parazit yumurtalarından çıkan larvalar konukçu vücudunda beslenerek pupa olurlar. Bu arada konukçusunu öldürmez konukçusuna bağlı olarak yaşar. 

 

2- AVCI BÖCEKLER: Konukçu böceğe saldırarak yakalar ve sokucu-emici ağızlı olanlar konukçularının vücut içeriğini emerler. Isırıcı çiğneyici ağızlı olanlar ise konukçularını yiyerek beslenirler. Ülkemizde parazit ve avcı böceklerle ilgili birçok başarılı biyolojik mücadele örnekleri vardır. 

 

Avcı böceklerden üç örnek: turunçgil unlu biti pseudococcus citri ‘ye karşı bir uğur böceği türü olan cryptolae…………………………., kış soğukları nedeniyle öldükleri için her yıl Adana ve Antalyada ki laboratuarlarda üretilerek çiftçilere satılmaktadır. 

 

Turunçgillerde ve diğer birçok meyve türlerinde zararlı olan torbalı koçnil (ıcheria purchasi)’ye karşı uğur böceği türü Rodolia cardinalis 50 yıl kadar önce ülkemize ithal edilmiştir. 

Güney bölgemizde etkin bir avcı türüdür. Marmara bölgesi zeytin ağaçlarında zararlı olan zeytin kabuklu biti saissetia olene’yı uğur böceği chilocorus bipustulatus başarı ile kontrol etmektedir. 

Parazit böceklerden üç örnek: Turunçgil unlu bitine karşı bir arı türü leptomastix dactylopi, Adana ve Antalyada ki laboratuarlarda üretilerek çiftçilere satılmaktadır.

 

İncir kurdu cadra cautella’ ya karşı bir arı türü olan bracon hebetor 1931 de yurdumuza ithal edilmiş ve her yıl aydın il müdürlüğü laboratuarlarında üretilerek kuru incir depolarına satılmaktadır.

 

Meyve ağaçlarında zararlı olan dut koçnili diaspis pantagonna’ ya karşı prospaltella berlesi 1943 de italyadan ülkemize ithal edilmiştir.

 

B-Mikroorganizmalar

Böceklerde hastalık oluşturan çok sayıda bakteri, mantar ve virüs türleri vardır. Ancak bunlardan çok azı zararlılarla mücadele etmeni olarak pratiğe verilebilmiştir. Bunlardan en iyi bilineni bakteri türü bacillus thuringiensi laboratuarda büyük miktarlarda üretilerek kelebek

tırtıllarına karşı kullanılmaktadır. 

Bacillus popilliae ise bazı kınkanatlıları etkileyen bir bakteriyel ilaçtır.

 

5-Biyoteknik mücadele

Böcek davranışlarını etkileyen bazı maddeler kullanmak suretiyle zararlara karşı mücadele edilebilmektedir. Bu maddeler: a) Beslemeyi önleyici maddeler: bitkilere püskürtüldüğünde böcek tarafından mideye alındıktan sonra böceğin beslenme ihtiyacını yok eden tokluk duygusu veren maddelerdir. Henüz pratikte kullanılmamaktadır. b)Böcek hormonları: böceklerde büyüme, gelişme ve başkalaşım gibi faaliyetlerin normal işleyişinde önemli rol oynayan gençlik hormonu (………….) sentetik olarak üretilerek böceklere verildiğinde bu gibi olaylar sekteye uğradığı için kısa zamanda böcek….

 

Bu Konu Hakkındaki Görüşünüz Nedir ?

Hiç yorum yok! Bu konu hakkında ilk yorumu siz yapın.
Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar

Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar

ağac kızıl kurdu,agaç sarı kurdu,akdeniz meyve sineği,altın kelebek,amerikan beyaz kelebeği,anason guvesi,antep fıstığı beyaz kabuklu,badem içkurdu,biber gal sineği,çiçek güvesi

Sebzelerde Görülen Hastalıkları

Sebzelerde Görülen Hastalıkları

bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklüğü,biberlerde kök boğazı yanıklığı,domates mildiyösü hastaliğı,domates gövde nekrozu,domates yaprak küfü hastalığı,domates, patlıcan ve patateste e...

Sebze Zararlıları

Sebze Zararlıları

bezelye tohumböceği,bakla tohumböceği,mercimek tohumböceği,ortadoğu mercimek tohumböceği,akdeniz mercimek tohumböceği,fasulye tohumböceği,börülce tohumböceği,tütün beyazsineği,sera beyazsineği,bibe...

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji

Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Bitki Koruma; Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve ...

Yabancı Otlarla Mücadele

Yabancı Otlarla Mücadele

Yabancı otlarla mücadelenin ne zaman başladığı tam olarak bilinmemekle beraber tarımın başlamasıyla birlikte mekanik mücadele yöntemlerinin uygulanmaya başladığını söylemek mümkündür. Her ne kadar ...

Meyvelerde Görülen Hastalık Ve Zararlılar

Meyvelerde Görülen Hastalık Ve Zararlılar

meyve hastalıkları ve zararlıları,sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma,zeytin sineği,zeytinde pamuklubit,zeytin dal kanseri,zeytin kurdu,zeytin yara koşnili,kiraz yaprak...

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

Koruyucu Fungisitler:Kükürtlü bileşikler, İnorganik kükürt bileşikleri, Organik kükürt bileşikleri, Kalaylı bileşikler, Aromatik bileşikler, Heterosiklik bileşikler Sistemik Fungisitler:Carboxamide...

Yabancı Otlar, Türkçe - Latince

Yabancı Otlar, Türkçe - Latince

Alopecurus miyosuroides, Tilki kuyruğu, Avena sterilis, Yabani yulaf, Hordeum murinım, Salkım otu, Pholaris brachystac, Delice

Herbisit Etken Maddeli Ilaçlar

Herbisit Etken Maddeli Ilaçlar

Acetochlor EC 768 g/l, Acetochlor EC 847.8 g/l, Aclonifen EC 600 g/l, Alachlor ve Atrazine SC 336+144 g/l, Alachlor EC 480 g/l, Anilofos EC 300 g/l, Atrazine-Atrazine ile ilgili bileşikler...

Fungusit Etken Maddeli Ilaçlar

Fungusit Etken Maddeli Ilaçlar

Aluminium Phosphide TB/PELLET 57%, Anilazine WP 75 % (*? gün ), Azoxystrobin SC 250 g/l (*? gün ), Bakır Hidroksit WP 50% (*4-7 gün), Bakır Hidroksit DF 40% (*4-7 gün), Bakır Hidroksit WP 53.8 (*4-...

Insektisit Öldürücü Etken Maddeli İlaçlar

Insektisit Öldürücü Etken Maddeli İlaçlar

Chlorpyrifos Methyl EC 225 g/l ,Diazinon EC 185 g/l, Diazinon EC 630 g/l, Dichlorvos EC 550 g/l, Dicrotophos EC 240 g/l, Dimethoate EC 400 g/l (EC, WP,ULV,GR, Aeresol), Dioxathion EC 240 g/l...

Zirai Mücadele Kitabı

Zirai Mücadele Kitabı

fungal hastalıklar,bakteriyel hastalıklar,virüs ve benzeri hastalıklar,bitki paraziti nematodlar,zararlılar,zirai karantina,dar yapraklı yabancı otlar,geniş yapraklı yabancı otlar,parazit yabancı o...

Tarımda Biyolojik Mücadele Ajanları

Tarımda Biyolojik Mücadele Ajanları

Tarımsal zararlılarla savaşta öncelikle doğal denge ve ekonomik zarar eşiği göz önünde tutulur. Bitki koruma ve bu dalda çalışanların görevi doğal dengeyi bozmadan zararlı populasyonlarını mümkün o...

Hymenoptera - Zar Kanatlılar

Hymenoptera - Zar Kanatlılar

hymen, zar; ptera, kanat demektir. Ergin: 0.25-50 mm; baş hypognathous, iri ve hareketli; bileşik gözler bazan holoptic; anten 9-70 segmentli; bazan cinsel olarak dimorphic; ağız ısırıcı-çiğneyici ...