Sosyal Medya
Arama Motoru
Sponsorumuz
Adwords
Yorumlar
TUANA
 • TUANA dedi ki...
 • 19 saat önce

Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler

AHMET AKYOL
 • AHMET AKYOL dedi ki...
 • 1 gün önce

Bu mantarı öve öve bitiremiyorlar. Ka...

BILAL ŞAFAK
 • BILAL ŞAFAK dedi ki...
 • 1 gün önce

Kinoa yetiştiriciliğinde ilgili bilgi...

KENAN
 • KENAN dedi ki...
 • 1 gün önce

Slm iyi günler ben de arazime kinoa e...

HAKKI
 • HAKKI dedi ki...
 • 2 gün önce

Arkadaşlar sizce bu sene sınav sorula...

İstatistikler
 • Kategori Sayısı (27)
 • İçerik Sayısı (3267)
 • Yorum Sayısı (274)
 • Aktif Kişi (17916)
Zararlılarla Mücadele

Zararlılarla Mücadele

Zararlı hayvanların kültür bitkileri ve ürünlerinde yapabilecekleri zararların önlenmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemlere zararlılarla mücadele denir.  Yapılacak mücadelenin ekonomik olması gerekir. Yani mücadele için yapılacak masrafın sonuçta kurtarılacak ürünün değerinden fazla olmaması gerekir. Bu nedenle herhangi bir kültür bitkisi veya ürüne zararlı bir tür görüldüğünde mücadeleye karar verilmeden önce zararlının popülasyon yoğunluğu ve yapabileceği zarar derecesini önceden tahmin etmek gerekir. Bu amaçla tarım bakanlığı ‘zirai mücadele teknik talimatları’ ndan ve bu konuda çalışan araştırmacı kuruluşlardan yararlanılmalıdır. Ancak bazen gelecek yılın ürününü kurtarmak amacıyla veya devlet eliyle yürütülen mücadelede ekonomiklik ön plana çıkar. 

Zararlı hayvan grupları
1-Düzenleyici (yasal mücadele)
2-Kültürel mücadele
3-Fiziksel ve mekaniksel mücadele
4-Biyolojik mücadele
5-Biyoteknik mücadele
6- Genetik mücadele
7-Kimyasal mücadele
8-Entegle mücadele
1-Düzenleyici (yasal mücadele)

Bu mücadele tarım bakanlığı tarafından kanun ve yönetmeliğe göre, yine bakanlık eliyle yürütülür. İkiye ayrılır.

a)Dış karantina: Ülke içinde bulunmayan zararlı hayvan türleri, bitki hastalık etmenleri ve yabancı ot türlerin ………….. girişini önlemeye yönelik çalışmalardır. 
Gümrük …………………………………………………………………………………….. giriş yapacak her türlü tarım ürünü ve yumru, soğan, tohum vb. Bitki üretim materyalleri denetlenir. Temiz materyallere izin verilirken bulaşık olanlar ilaçlanır, imha edilir veya geri çevrilir. Yurt içinden ……………………………………………………………….. Süreyi kapsayan ‘ihracat sertifikası’ verilir. 

b)İç karantina: yurt içinde herhangi bir bölgede bulunan ancak diğer yörelerde bulunmayan zararlı, bitki hastalığı veya yabancı ot türlerinin temiz bölgelere yayılmaması için yapılan çalışmadır.

2-Kültürel mücadele
Yapılan normal tarım faaliyetlerini, zararlıların popülâsyonlarını düşürecek zararlarını azaltacak veya engelleyecek şekilde düzenlemektir.
Başlıca metotları: 

a)Sağlıklı bitki yetiştirmek: 
Kültür bitkilerini uygun yer ve toprakta yetiştirmek: uygun dozlarda, dengeli bir gübreleme yapmak, uygun bir ekim veya dikim sıklığı: toprak drenajı, sulama, budama ve temizlik gibi hususları kapsar. 

b)Zararlılara dayanıklı veya bağışık bitki çeşitleri yetiştirmek:
Asma köklerinde beslenip kurumalara yol açan Asma Flokserasına karşı dayanıklı olan Amerikan çeşitleri üzerine yerli asma çeşitleri aşılanarak bağcılık yapılması floksera ile en uygun mücadele şeklidir. Kabuğu sert olan fındık çeşit’i sivri fındık, fındık kurduna dayanıklıdır.

c)Ekim dikim ve hasat zamanını, zararlılar aleyhine olacak şekilde düzenlemek:

d)Yabancı ot ve organik artıkların tarla içi ve kenarından temizlenmesi 
Yabancı otlar birçok zararlılara yataklık ederler. Faydalı böceklerde bu bitkilerde barınabilecekleri için duruma göre hareket edilir. 

e)Toprak işlemenin zamanı, metodunu ve derinliğini zararlılar aleyhine olacak şekilde düzenlemek.

f) Bitki nöbetleşmesi zamanını (münavebe = rotasyon):
Konukçu bitki sayısı fazla olmayan ve fazla uçucu olmayan böcek türleri ve diğer zararlılara karşı uygulanabilir. Sadece buğdaygil bitkileriyle beslenen ‘buğdaygil gal……..’ ile en etkili mücadele yöntemi o araziye buğdaygiller dışında bitki ekmek veya nadasa bırakmaktır.

3-Fiziksel ve mekaniksel mücadele
Başlıca yöntemler:
A-böceklerin yumurta kümelerini…………………………………………………….. topluluklarını veya yuvalarını iri ergin larvaları toplamak ve öldürmek.( patates böceği, elma ağ kurdu)

B-Tuzak tesis etmek: 
Başlıca tuzak çeşitleri: ışık tuzakları, yem tuzakları, renk tuzakları, yapışkan tuzaklar, cinsel çekici tuzaklar.( feromon) Bazıları ikili kombinasyon halinde kullanılırlar. Örneğin renk ve yapışkan tuzak feromon –yapışkan tuzak tipi gibi. Kemiriciler için mekanik tuzaklar.

C-Yakmak: 
Bir yöreye yeni bulaşmış tehlikeli bir zararlı hastalık etmeni veya yabancı ot türünün imhası için kullanılır.

D-Isıtmak:
Depolanmış tarım ürünlerinde ve bitki üretim materyalleri ( tohum, yumru, soğan vb. ) bünyesinde bulunan böcek akar ve nematod gibi zararlıları öldürmek için materyallin ısıtılması başarılı sonuç verebilir. Sıcaklık derecesi ve ısıtma süresi önemli olup materyale zarar verilmemelidir.

E- Soğutma:
Depolarda veya içinde bulunan gıda maddesi ve diğer materyallerde bulunan zararlıların büyüme beslenme ve çoğalmalarını engellemek için ortam soğutulabilir. 

F- Radyoaktif ışınlar kullanılarak depolanmış tahıllardaki zararlılar öldürülebilir. Pahalı ve riskli olduğundan az kullanılan bir yöntemdir. 

4-Biyolojik mücadele
Tabiatta genellikle her canlı türünün az veya çok sayıda düşman türleri vardır. Bu durumdan yararlanılarak zararlılara karşı düşman türlerden faydalanarak yapılan mücadeleye denir. 

Biyolojik mücadele metotları 3 e ayrılır.

a-Yerli doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi:
Bir yöredeki doğal düşmanların yaz ve kış şartlarında barınmaları için bitki örtüsü tesis etmek. Doğal düşmanlara toksik etkisi az olan pestisitlerin tercih edilmesi. Avcı ve parazit böcek erginlerinin beslenerek daha güçlü olmaları ve daha fazla çoğalmaları için bol çiçek açıp bol nektar, bal özü ve polen taşıyan bitkilerin ekilmesi veya dikilmesi.

b-Yerli doğal düşmanların popülasyonlarının artırılması:
O yöredeki doğal düşman türlerinin zayıf ve etkisiz olması durumunda: laboratuarda kitle halinde çoğaltılarak araziye salınması veya bol bulunduğu yerlerden toplanıp az bulunduğu yerlere salınması şeklinde uygulanır.

c- Doğal düşman ithali:
Yurtiçinde etkili doğal düşman türlerinin bulunmaması durumunda ithal edilerek laboratuarda çoğaltılan doğal düşman türleri araziye salınır. Başarılı biyolojik mücadele örneklerinin çoğunluğunda bu yöntem uygulanmıştır. 


DOĞAL DÜŞMANLAR
İki ana gruba ayrılır: 
A- artropod’lar (eklem bacaklılar)
B- mikroorganizmalar 
A- artropod’lar (eklem bacaklılar)

Zararlıların doğal düşmanları olan böcek ve akar türlerini kapsar. Akar türlerinin hepsi avcı karakterde olup zararlı akarlar ve küçük boyutlu böcekler ve yumurtaları ile beslenirler. Böcekler iki ana gruba ayrılır:

1-PARAZİT BÖCEKLER: Parazit böceğin dişisi yumurtalarını konukçu böceğin yumurtası, larvası veya pupası içerisine veya üzerine bırakır. Parazit yumurtalarından çıkan larvalar konukçu vücudunda beslenerek pupa olurlar. Bu arada konukçusunu öldürmez konukçusuna bağlı olarak yaşar. 

2- AVCI BÖCEKLER: Konukçu böceğe saldırarak yakalar ve sokucu-emici ağızlı olanlar konukçularının vücut içeriğini emerler. Isırıcı çiğneyici ağızlı olanlar ise konukçularını yiyerek beslenirler. Ülkemizde parazit ve avcı böceklerle ilgili birçok başarılı biyolojik mücadele örnekleri vardır. 

Avcı böceklerden üç örnek: turunçgil unlu biti pseudococcus citri ‘ye karşı bir uğur böceği türü olan cryptolae…………………………., kış soğukları nedeniyle öldükleri için her yıl Adana ve Antalyada ki laboratuarlarda üretilerek çiftçilere satılmaktadır. 

Turunçgillerde ve diğer birçok meyve türlerinde zararlı olan torbalı koçnil (ıcheria purchasi)’ye karşı uğur böceği türü Rodolia cardinalis 50 yıl kadar önce ülkemize ithal edilmiştir. 
Güney bölgemizde etkin bir avcı türüdür. Marmara bölgesi zeytin ağaçlarında zararlı olan zeytin kabuklu biti saissetia olene’yı uğur böceği chilocorus bipustulatus başarı ile kontrol etmektedir. 
Parazit böceklerden üç örnek: Turunçgil unlu bitine karşı bir arı türü leptomastix dactylopi, Adana ve Antalyada ki laboratuarlarda üretilerek çiftçilere satılmaktadır.

İncir kurdu cadra cautella’ ya karşı bir arı türü olan bracon hebetor 1931 de yurdumuza ithal edilmiş ve her yıl aydın il müdürlüğü laboratuarlarında üretilerek kuru incir depolarına satılmaktadır.

Meyve ağaçlarında zararlı olan dut koçnili diaspis pantagonna’ ya karşı prospaltella berlesi 1943 de italyadan ülkemize ithal edilmiştir.

B-Mikroorganizmalar
Böceklerde hastalık oluşturan çok sayıda bakteri, mantar ve virüs türleri vardır. Ancak bunlardan çok azı zararlılarla mücadele etmeni olarak pratiğe verilebilmiştir. Bunlardan en iyi bilineni bakteri türü bacillus thuringiensi laboratuarda büyük miktarlarda üretilerek kelebek
tırtıllarına karşı kullanılmaktadır. 
Bacillus popilliae ise bazı kınkanatlıları etkileyen bir bakteriyel ilaçtır.

5-Biyoteknik mücadele
Böcek davranışlarını etkileyen bazı maddeler kullanmak suretiyle zararlara karşı mücadele edilebilmektedir. Bu maddeler: a) Beslemeyi önleyici maddeler: bitkilere püskürtüldüğünde böcek tarafından mideye alındıktan sonra böceğin beslenme ihtiyacını yok eden tokluk duygusu veren maddelerdir. Henüz pratikte kullanılmamaktadır. b)Böcek hormonları: böceklerde büyüme, gelişme ve başkalaşım gibi faaliyetlerin normal işleyişinde önemli rol oynayan gençlik hormonu (………….) sentetik olarak üretilerek böceklere verildiğinde bu gibi olaylar sekteye uğradığı için kısa zamanda böcek….

- Bir önceki sayfada "" konusu hakkında bilgiler verilmektedir.

- Sonraki sayfada ise "" konusu hakkında bilgiler verilmektedir.

Konu Hakkında Yorum Yap

Hiç yorum yok! Bu konu hakkında ilk yorumu siz yapın.
 • En Yeni Konular
 • En İyi Konular
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Toptancılık Sınavı (2014)

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Toptancılık Sınavı (2014)

Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri parakente satışının yapılacağı yerlerde aranmaz? A) Satış yeri apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır....

Ambar Zararlıları

Ambar Zararlıları

Tatlıkurt,Tütün Güvesi,Kuru Meyve Güvesi,Kuru Üzüm Güvesi,İncir Kurdu,Kuru Meyve Akarı,İç Fındık Güvesi,Un Akarı,Un Güvesi,Değirmen Güvesi,Arpa Güvesi,Pirinç Kırma Biti,Küçük Kırma Biti,Ekin Kara A...

Depo Hastalıkları

Depo Hastalıkları

Patates Kahverengi çürüklük Pseudomonas solanacearum Halkalı çürüklük Corynebacterium sepedonicum Kara çürüklük Xanthomonus campestris Yumuşak çürüklük Erwinia caratovora pv. Caratovora Koy...

Bitki Zararlılarının Latince Adları

Bitki Zararlılarının Latince Adları

1 A. Fıstığı ( Pistacia vera ) 2 Abdestbozan ( Poterium spinosum ) 3 Abution ( Abution avicenea ) 4 Acem karabuğdayı ( Polygonum persicaria ) 5 Açık rastık ( Ustilago nudo hordei ) 6 Adi ...

Yabancı Otlara Karşı Biyolojik Mücadele Yöntemleri

Yabancı Otlara Karşı Biyolojik Mücadele Yöntemleri

Tarım alanlarında yabancı otlar ürün azalmasının yanında kültürel işlemlerin zamanında ve istenilen etkinlikte yapılmasını engellemekte, zehirli tohumları ürüne karışarak insan ve hayvan sağlığını ...

Toksikoloji Nedir? Uygulama Alanlari

Toksikoloji Nedir? Uygulama Alanlari

Toksikoloji kelime olarak “zehir bilimi”’dir. Bu yüzyılın başına kadar yeterli olan bu tanım, özellikle son 40-50 yılda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmenin toksikoloji bilimine de yansıması son...

Pestisit Formülasyonları

Pestisit Formülasyonları

Pestisit Formülasyou: Zararlıları daha etkili, daha ekonomik, insan ve çevre sağlığına daha az zararlı olacak şekilde kontrol etmek için biyolojik etkinliği olan bir veya birkaç maddenin yardımcı m...

Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar

Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar

Agac Kizil Kurdu,Agac sari Kurdu,Akdeniz Meyve Sinegi,Altin Kelebek,Amerikan Beyaz Kelebegi,Anason Guvesi,Antep Fistigi Beyaz Kabuklu, Antep Fistigi Dal Guvesi, Antep Fistigi Goz Kurdu,Antep Fistig...

Sebzelerde Görülen Hastalıkları (pdf)

Sebzelerde Görülen Hastalıkları (pdf)

Bakteriyel Solgunluk ve Patates Kahverengi Çürüklüğü,Biberlerde Kök Boğazi Yanikliği,Domates Mildiyösü Hastaliği,Domates Öz (Gövde) Nekrozu,Domates Yaprak Küfü Hastalığı,Domates, Patlıcan ve Patate...

Sebze Zararlıları

Sebze Zararlıları

Bezelye tohumböceği,Bakla tohumböceği,Mercimek tohumböceği,Ortadoğu mercimek tohumböceği,Akdeniz mercimek tohumböceği,Fasulye tohumböceği,Börülce tohumböceği,Tütün beyazsineği,Sera beyazsineği,Bibe...

Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı Konuları

Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı Konuları

Bitki koruma ürünleri hakkında mevzuat, Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları, Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve k...

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji

Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Bitki Koruma; Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve ...

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Reçete Yazma Sınavı Ders Notları

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Reçete Yazma Sınavı Ders Notları

Merhaba Arkadaşlar, Bitki koruma ürünleri bayilik ve reçete yazma sınavına girecek olan arkadaşların elinde bulunması gereken kaynakları tek bir çatı altında toplayıp sizlere sunuyorum..

Yabancı Otlarla Mücadele

Yabancı Otlarla Mücadele

Yabancı otlarla mücadelenin ne zaman başladığı tam olarak bilinmemekle beraber tarımın başlamasıyla birlikte mekanik mücadele yöntemlerinin uygulanmaya başladığını söylemek mümkündür. Her ne kad...