Tarım Duyuruları | Tarımsal Yayım Ve Danışmalık Sınavı 2012

Tarımsal Yayım Ve Danışmalık Sınavı 2012

Tarımsal Yayım Ve Danışmalık Sınavı 2012 ; Başvurular 13 Şubat 2012 Pazartesi günü başlayıp, 14 Mart 2012 Çarşamba günü sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sınava hangi okul, salon ve sırada gireceklerini müracaatların ve ön değerlendirmenin tamamlanmasının ardından kayıt sisteminden (http://sinav.utem.gov.tr) TC Kimlik Numaraları ile alacakları SINAV GİRİŞ BELGESİNDE görebileceklerdir.

Sedef Gübre Tohum Fidan

 • TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI SINAV BAŞVURU UYGULAMA SÜRECİ

 1. Soru 1: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı NE ZAMAN ve NEREDE yapılacak?

Cevap: Tarımsal Yayım Danışmanlık Sınavı 29 Nisan 2012 Pazar Günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Başvurular 13 Şubat 2012 Pazartesi günü başlayıp, 14 Mart 2012 Çarşamba günü sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sınava hangi okul, salon ve sırada gireceklerini müracaatların ve ön değerlendirmenin tamamlanmasının ardından kayıt sisteminden (http://sinav.utem.gov.tr) TC Kimlik Numaraları ile alacakları SINAV GİRİŞ BELGESİNDE görebileceklerdir.

 1. Soru 2: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavına KİMLER KATILABİLİR?

Cevap: Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına tarımsal alanda lise (Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Liseleri, Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri, Laborant Meslek Liseleri) önlisans ve lisans düzeyinde mezun herkes katılabilir.

 1. Soru 3: Sınavda başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?

Cevap: Söz konusu sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacak olup, adaylara 100 soru yöneltilecektir. Başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekiyor.

 1. Soru 4: Sınava katılabilmek için NEREYE ve HANGİ BELGELERLE müracaat edilecek?

Cevap: Adaylar başvurularını ikamet ettikleri İlin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bizzat yapacaklardır. Başvuru belgeleri:

a) Kamuda çalışanlar için Uygulama Esasları ekinde yer alan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Müracaat Formu (ek-1/a)”

b) Kamu dışından olanlar için (Çiftçi örgütleri, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, serbest meslek erbapları, yeni mezunlar) Uygulama Esasları ekinde yer alan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Müracaat Formu (ek-1/b)”

c) Kamuda çalışanlar için Uygulama Esasları ekinde yer alan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Başvuru Formu (ek-2/a)”

d) Kamu dışından olanlar için Uygulama Esasları ekinde yer alan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Başvuru Formu (ek-2/b)”

e) Nüfus cüzdan sureti,

f) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa (Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, Tarım Teknolojisi ve Ziraat Mühendisliği gibi) bu kişilerden ayrıca transkript veya mezun olduğu bölümü belgeleyen yazı istenecektir.

g) Son 6 ay içerisinde ön cepheden çektirilmiş 4,5X6,0 cm. ebatlarında 4 adet fotoğraf. Fotoğrafların arkasına isim yazılarak, ayrı bir zarf içerisinde belgelere eklenecektir. Renkli fotokopi gibi yöntemlerle çoğaltılmış resimler kabul edilmeyecektir.

h) Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge, (Bakınız soru 12)

i) Mezun olduğu bölüm dışında, çalıştığı alanda sertifika almak isteyen kişilerin bu alanda en az 5 yıl çalıştığını gösterir onaylı belge. (Bakınız soru 14)

Bu belgeler dışında KPDS, KPSS, çeşitli eğitimler sonucu alınan “Katılım Belgeleri ve Sertifikalar”, hizmetiçi eğitim belgelerinin gönderilmesine gerek yoktur.

 1. Soru 5: Başvuru evraklarının NOTER ONAYLI MI olması gerekiyor?

Cevap: Hayır, başvuru evraklarının asıllarını görmek kaydıyla, İl/İlçe Müdürlüğü personeli tarafından onaylanabilir.

 1. Soru 6: Sınav katılım ücreti ne kadar? Nereye yatırılacak?

Cevap: Sınav katılım ücreti 50 TL’dir. Sınava katılacak adaylar, katılım ücretini aşağıdaki banka hesap numarasına havale ücreti ödemeden yatırabilirler. Dekont açıklama kısmına “TYDS 2012/1 Sınav Katılım Ücreti” yazılmalıdır.

İnternet Bankacılığı ve ATM Havalelerinde sorun yaşandığından Sınav Katılım Ücreti bizzat şubeye yatırılacak olup, sınava girecek kişinin TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ve “TYDS 2012/1 Sınav Katılım Ücreti” ibaresi mutlaka belirtilecektir.

Banka ile varılan mutabakat gereği gerek katılım ücreti ve gerekse kitap ücreti için HAVALE ÜCRETİ alınmayacaktır. Havale ücreti istenmesi durumunda konunun Eğitim Merkezimize bildirilmesi halinde sorun çözülecektir.

Hesap Numarası  

Banka; Ziraat Bankası 

Şube:Yenimahalle - 0599-03353682–5011

IBAN ; TR27 0001 0005 9903 3536 8250 11


 1. Soru 7: Sınavda kaç soru sorulacak? Hangi konulardan sorumlu olacağız?

Cevap: Sınavda çoktan seçmeli 100 adet soru sorulacaktır. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları doğrultusunda soruların konu bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Konu / Soru Sayısı

 1. 1-Beden Dili : 3
 2. 2-Bireysel Yayım/Danışmanlık Metotları : 5
 3. 3-Dünya ve AB Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık : 3
 4. 4-Grup Yayım/Danışmanlık Metotları : 9
 5. 5-Gruplarla Çalışma Teknikleri : 7
 6. 6-İletişim teknikleri : 7
 7. 7-İzleme ve Değerlendirme : 3
 8. 8-Kırsal Sosyoloji : 2
 9. 9-Kitle Yayım/Danışmanlık Metotları : 3
 10. 10-Motivasyon Teknikleri : 3
 11. 11-Proje Yönetimi : 3
 12. 12-Sunuş Teknikleri : 4
 13. 13-Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi : 3
 14. 14-Tarımsal Danışmanlıkta Sözleşmeli Çiftçilerine ait Mevcut Durum Analizi : 3
 15. 15-Tarımsal Yayım/Danışmanlık Kavramı ve Felsefesi : 3
 16. 16-Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama : 14
 17. 17-Uyuşmazlık (çatışma) Yönetimi : 3
 18. 18-Yeniliklerin Yayılması : 3
 19. 19-Yetişkin Eğitimi : 7
 20. 20-Bakanlığın Genel Müdürlükleri/Daire Başkanlıklarının Görevleri : 4
 21. 21-Yönetmelik, Tarım Mevzuatı : 8

TOPLAM; 100

 1. Soru 8: TYD Sınavına hazırlanmak için kaynak var mı? Nasıl temin ederiz?

Cevap: Bu konuda farklı kaynaklar bulanabilir. Ancak mevzuat hariç, danışmanlık metodolojisi ve kişisel gelişimle ilgili tüm konuların (1-19) yer aldığı “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık” adlı kitap Eğitim Merkezimizden 15 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı” almak isteyen adaylar yukarıdaki hesap numarasına katılım ücreti ile beraber toplam 65 TL veya ayrı olarak 15 TL kitap ücreti yatırdıktan sonra, www.utem.gov.tr adresinde bulunan "Kitap Talep Formunu" TC Kimlik, Adı ve Soyadı, açık adresi, İlçe/İl, telefon numarası, istenilen kitap adı ve adedi ile banka dekont numarasını girdikten sonra taleplerini online olarak Eğitim Merkezimize ulaştıra bilirler.

Dileyen adaylar geçen sınavlarda olduğu gibi banka dekontunu üzerinde adı soyadı, telefon numarası ve açık adresi olacak şekilde Eğitim Merkezimizin (312) 343 30 77 numaralı faksına fakslamaları durumda kitapları en kısa sürede kargo edilecektir.

Kargo ücreti isteyen kişi tarafından karşılanacak olup, açık adres dışında muğlak ifadelerin kullanılması, köy veya mezra adresi verilmesi durumunda kargo firmalarınca kitaplar ulaştırılamamaktadır.

Adayların bu konuda mağdur olmamaları için açık adres beyan etmeleri büyük önem arz etmektedir.

 1. Soru 9: Müracaattan başlayarak, sertifika verilmesine kadar olan süreç nasıl işleyecek?

Cevap:

Dekont Numarası

1. Sınava katılmak isteyen adaylar Uygulama Esaslarında istenen belgelerle birlikte ikamet ettiği İlin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

2. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü başvuruyu alır, inceler, doğruluğunu kontrol eder ve eksik evrak yok ise kayıt sistemi üzerinden başvuruyu Eğitim Merkezimize ulaştırır.

3. Kayıt sisteminde başvurunun tamamlanmasının ardından, başvurunun alınmasına esas bilgilerin yer aldığı çıktıdan 2 suret alınır, aday ve sorumlu personel tarafından imzalanır.

4. Aday çıktıda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olup olmadığını kontrol ederek imzalar.

5. Bu şekilde alınan başvuru evrakları son müracaat tarihinin sona ermesinden sonra tüm belgeler UTEM’ e gönderilir.

6. UTEM tarafından elektronik ortamda girilen veriler ile dosyalar karşılaştırılır. Eksik olmayan başvurular onaylanır.

7. Daha sonra adayların sınav yerlerine yerleştirilmeleri kayıt sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

8. Adaylar SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ “http://sinav.utem.gov.tr” adresinden TC Kimlik numaraları ile alacaklardır. Adaylara ayrıca posta yolu ile Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

9. Aynı şekilde sınav sonrasında da SINAV SONUÇ BELGELERİNİ alabileceklerdir.

10. Başarılı olan adayların sertifikaları müracaat ettikleri İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞܒNE gönderilecektir.

 1. Soru 10: Tarım Yayımcısı Sertifikası ve Tarım Danışmanı Sertifikası arasında ne fark var? Başarılı olduğumuz takdirde adımıza hangi sertifika düzenlenecek?

Cevap: Bu konuda “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin” 4 ve 16 ncı maddesi hükümleri incelenebilir.

 1. Soru 11: Farklı eğitim düzeyindeki (lise, Önlisans ve Lisans) kişilerin sertifikaları nasıl düzenlenecek?

Cevap: Sertifikalar aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

EĞİTİM DÜZEYİ / DÜZENLENECEK SERTİFİKA

Kamu Personeli

TARIM YAYIMCISI SERTİFİKASI 

TARIM DANIŞMANI SERTİFİKASI

Lise 

Teknisyen Tarım Yayımcısı

Teknisyen Tarım Danışmanı

Önlisans

Tekniker Tarım Yayımcısı

Tekniker Tarım Danışmanı

Lisans

Tarım Yayımcısı

Tarım Danışmanı

Lisans mezunu olup, en az 3 yıl tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını belgelendirenler

Uzman Tarım Yayımcısı

Uzman Tarım Danışmanı

1.657 Sayılı DMK ile 399 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar (Kamu kuruluşları, belediyeler, EBK, TİGEM gibi KİT’ler)

2. Başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere tüm özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, Ziraat Odaları da dâhil olmak üzere çiftçi örgütlerinde çalışanlar ve serbest çalışanlar.

 1. Soru 12: Uzman Tarım Danışmanı/Yayımcısı Sertifikası almak için hangi şartları taşımak gerekiyor?

Cevap: Uzmanlık belgesi alabilmek için lisans mezunu olup, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde en az 3 yıl boyunca hizmet verildiğinin belgelenmesi gerekir.

Eğer yayım/danışmanlık deneyimi kamuda ise çalıştıkları kamu kuruluşunun İl Müdürlüğünden (İlçe Müdürlüğü kabul edilmeyecektir), kamu dışında ise çalıştığı kurum/şirket/çiftçi örgütünden süreyi ve çalışma alanını net olarak belirten üst yazı, belirtilen döneme ait Sosyal Güvenlik Kayıtları ve iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda adayın uzmanlık talebi değerlendirilmeye alınmayarak, mevcut belgeler üzerinden işlem yapılacaktır. “2008–2010 yılları arasında, 2008 yılından itibaren gibi, üç yıldan fazla, adı geçen personel 5 yıldan beri bitkisel üretim, pazarlama konusunda çalışmıştır gibi” muğlâk ifadeler içeren belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 1. Soru 13: Hangi belgeler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde kalacak, hangileri UTEM’E gönderilecek?

Cevap: Teslim alınan dosyadaki tüm evrakların asılları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze gönderilecektir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce birer kopyalarının saklamasına gerek yoktur. Sadece Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Müracaat Formunun (Ek-1) bir suretinin kalması yeterlidir.

 1. Soru 14: Mezun olduğum bölüm dışında, farklı bir konuda uzmanlaştım. Uzmanlaştığım bölümde sertifika alabilir miyim?

Cevap: Mezun olunan bölüm dışında en az 5 yıl süreyle başka bir bölümde çalıştığını belgeleyen adaylar, sertifikalarını bu bölümde talep edebilirler. En az 5 yıllık deneyim kamuda ise ilgili kamu kuruluşunun İl Müdürlüğünden, kamu dışında ise çalıştığı kurum/şirket/çiftçi örgütünden süreyi ve çalışma alanını net olarak belirten üst yazı, belirtilen döneme ait SSK kayıtları ve iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bununla beraber bölüm değişikliğinde Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından ilan edilen Önlisans ve lisans programları esas alınacaktır. YÖK tarafından kabul edilmeyen bir sertifika bölümü talep edilirse, en yakın bölüm Eğitim Merkezimizce belirlenecektir.

 1. Soru 15: Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Odaları gibi çiftçi örgütlerinde çalışan kişiler danışman mı yoksa yayımcı sertifikası alacaklar?

Cevap: Tüm sivil toplum örgütleri, çiftçi örgütleri, meslek kuruluşları ve serbest meslek erbaplarına “Tarım Danışmanı Sertifikası” düzenlenecektir.

 1. Soru 16: 2010 ve 2011 yıllarında daha önce yapılan sınavlara katıldım ancak başarısız oldum. 29 Nisan 2012 tarihinde yapılacak sınava müracaat edeceğim. Aynı başvuru belgelerini tekrar vermem gerekiyor mu?

Cevap: Uygulama Esaslarında bu durumla ilgili bir hüküm bulunmadığından her sınav dönemi için adaylardan önceki müracaatları dikkate alınmadan tüm belgeler yeniden istenmektedir.

 1. Soru 17: Sınavda başarılı olduğumuz takdirde sertifikamızı nereden alacağız?

Cevap: Başarılı olan adayların sertifikaları, müracaat edilen İlin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilecektir. Müracaat edilen İl dışında başka bir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne sertifika gönderimi isteniyorsa bu durum bir dilekçe ile Eğitim Merkezimize bildirilmelidir.

 1. Soru 18: Kamu personeli değilim. Tarım Danışmanı Sertifikası bana ne gibi bir fayda sağlayacak? Nerede kullanacağım?

Cevap:2006 yılında yürürlüğe giren “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ile oluşturulan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi” ile 2009 yılından beri uygulanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” hakkında, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından detaylı bilgi alınabilir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı, Bakanlığımıza personel alımı amacıyla yapılan bir sınav değildir.

 1. Soru 19: Son başvuru tarihi ne zaman?

Cevap: Adaylar 14 Mart 2012 Çarşamba günü, mesai bitimine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

 1. Soru 20: Almış olduğumuz sertifikalar kaç yıl geçerli? Vize gerekecek mi?

Cevap: Sertifikalar 3 yıl süreyle geçerli olup, 3 yılın sonunda vize edilmesi gerekir.

Sertifikaların vize edilmesi ile ilgili hususlarda İl Müdürlüklerinden detaylı bilgi alınabilir.

 1. Soru 21: Sınav giriş ve sonuç belgemi nereden alacağım?

Cevap: Adaylar http://sinav.utem.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ile SINAV GİRİŞ ve SONUÇ belgelerini alabileceklerdir. Bu iki belge dışında adaylar kayıt sistemi üzerinde başka herhangi bir işlem yapamayacak olup, KULLANICI ADI ve ŞİFRE VERİLMEYECEKTİR.

 1. Soru 22: Yüksek lisans/doktora yaptım. Sertifikaların düzenlemesinde yüksek lisans ve doktora diplomaları dikkate alınıyor mu?

Cevap: Hayır, Yönetmelik gereği sertifikaların düzenlemesinde adayların lisans diplomaları dikkate alınacaktır. Yüksek lisans, doktora, KPDS, KPSS gibi bilgi ve belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.

 1. Soru 23: Adaylar sınava hangi belgeler ile katılacaktır?

Cevap: Adaylar Sınava,http://sinav.utem.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ile alacakları SINAV GİRİŞ BELGESİ ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ve Pasaport) ile katılacaklardır.

Geçerli kimlik belgesi dışında, kurum kimlikleri, giriş kartları ve meslek kuruluşu /Sivil toplum örgütü üye kimlik kartı gibi benzeri belgeler kabul edilmeyecek ve aday sınava alınmayacaktır.

 1. Soru 24: Hâlihazırda Tarım Yayımcısı veya Tarım Danışmanı Sertifikası olanlar, uzmanlık, bölüm değişikliği veya sertifika türü değişikliği (yayımcıyı danışmana veya danışmanı yayımcıya) gerçekleştirmek istediklerinde tekrar sınava katılacaklar mıdır?

Cevap: Hayır. Bu değişiklikleri gerçekleştirmek isteyenler, Uygulama Esaslarının 16 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili belgelerle ile birlikte İl Müdürlüğüne veya UTEM’e müracaat etmelidirler.

Admin Tarım Duyuruları 26024 kere okundu 14.02.2012
Bu Konu Hakkında Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz? • Abdulkadir Akbaş dedi ki...
 • 2 yıl önce

guncel bilgıler tarımsal yayımcı ve danısmakla ilgili istıyo

 • Hilal Bozkurt dedi ki...
 • 2 yıl önce

Ben, 29 Nisan daki sınava giremedim, bir sonraki sınav ne zaman? Yardımcı olursanız sevinirim..Teşekkürler..

 • Hakan dedi ki...
 • 2 yıl önce

http://www.utem.gov.tr/index.html bu adresten duyuruları takip etmen gerekiyor..

 • Özlem dedi ki...
 • 2 yıl önce

2012 YILINDA NİSAN AYINDAN SONRA SINAV TEKRAR NE ZAMAN OLCAK?

 • Adminnn... dedi ki...
 • 2 yıl önce

21 nisan 2013 yılında yapılacaktır başvurular başlamış olup başarılar dilerim ADMİNNN...

[5/1] 1
Tarım Duyuruları Kategorisine Yeni Eklenen Konular
Tarim Danişmanlarina Vize Eğitimi

Tarim Danişmanlarina Vize Eğitimi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 17. Maddesine göre, sertifikaların üç yılda bir vize ettirilmesi ve vize başvurusu yapan sertifika sahibinin, üç yıl içerisinde, tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığın belgelemesi gerekmektedir

Meteoroloji'den Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji'den Zirai Don Uyarısı

Bu gece (4 Mart Çarşamba’yı 5 Mart Perşembe’ye bağlayan gece) ve yarın gece (5 Mart’ı 6 Mart’a bağlayan gece) meyve ağaçlarının tomurcuklanmaya başladığı, Orta Karadeniz ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bekleniyor. Üreticilerimizin tedbirli olmalarını öneririz.

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuruları Başladı

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuruları Başladı

​2014 yılı itibarı ile açık alan yaş sebze ve meyvede dekara 50.00TL, örtüaltı üretimde ise dekara 150,00TL desteklemesi mevcuttur. 2014 yılı başvuruları başlamış olup 17 Mart 2015 tarihine kadar bu başvurular devam edecektir.

Tar Gel Projesi Ve Gthb10 Bin Atama

Tar Gel Projesi Ve Gthb10 Bin Atama

Tarımsal yayım ve geliştirme projesi ülkemiz tarım ve hayvancılığının modern tarım ülkelerinde olduğu gibi, çiftçi ve yetiştiricilerin üretim imkanlarını en ekonomik düzeye çıkartarak, üreticilerimizi ekonomik anlamda refaha kavuşturmak, dolaylı olarak tüketicilerimizin alım gücünü ve gıda güvenliğini sürdürülebilir bir şekilde temin etmek ve ül...

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Toptancılık Sınavı 2015

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Toptancılık Sınavı 2015

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi talebinde bulunanlara 2015 yılında uygulanacak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 13...

Tarım Duyuruları Kategorisinin En Çok Okunan Konuları
2014 Yılı % 50 Hibe Makina Ekipman Desteği

2014 Yılı % 50 Hibe Makina Ekipman Desteği

Makina Ekipman Destekleri,Zeytin hasat makinesi,Yem hazırlama makinesi,Toprak frezesi,Tarım römorkları,Taş toplama makinesi,Tambur filtre,Süt analiz cihazı,Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,Su ürünleri için kuluçka dolabı,Su ürünlerinde buzlama makinesi,Sıra arası çapa makinesi,Silaj makinesi,Sap toplamalı saman makinesi,Sap parçalama makinesi,...

Tarımsal Yayım Ve Danışmalık Sınavı 2012

Tarımsal Yayım Ve Danışmalık Sınavı 2012

Başvurular 13 Şubat 2012 Pazartesi günü başlayıp, 14 Mart 2012 Çarşamba günü sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sınava hangi okul, salon ve sırada gireceklerini müracaatların ve ön değerlendirmenin tamamlanmasının ardından kayıt sisteminden (http://sinav.utem.gov.tr) TC Kimlik Numaraları ile alaca...

Tarım Danışmanlığı Sınavı

Tarım Danışmanlığı Sınavı

Sevgili Ziraat Teknikeri Arkadaşlar 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği bünyesinde Ziraat Teknikerlerinede "Tekniker Tarım Danışmanı" olma hakkı kazandırılmıştır. Çeşitli Üniversite ve Derneklerce açılacak 3 haftalık Tarım Danışm...

Konyamedikal Galoş, Eldiven, Maske, Bone Ve Önlük İmalatı

Konyamedikal Galoş, Eldiven, Maske, Bone Ve Önlük İmalatı

medikal ürünler, medikal,konya medikal, bone, naylon önlük, non steril eldiven, lastikli çift kat maske, galoş, galoş ürünleri paketli satış, galoş ürün listesi,manuel galoş giydirme makinesi, ays kimya, galoş makinası, galoş-x ayakkabı kaplayıcı, galoş tıbbi sarf malzemeler, botao galoşmatik galoşu, 200 adetlik kartuş, galoşmatik, izmir galoş, ...

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı 2011

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı 2011

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 9 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan “Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık İzin Belgesi” sınavı başvuruları 25 Ağustos’ta sona eriyor

BİZİ TAKİP EDİN

Facebook Twitter Rss İletişim

SORHOCAM.COM (YAYINDA)

Sorhocam.com

YENİ SPONSORUMUZ

Sedef Gübre Tohum Fidan

Ziraattube veritabanında (27) kategoride toplam (3130) içerik vardır! Ayrıca sitemizi şuan 2674 kişi gezmektedir.

Facebook Grubumuz Olan Ziraat Mühendisleri Topluluğuna da Bekleriz

Copyright 2011 - 2015 Tüm hakları saklıdır.| Project by Arafa KARAÇELEBİ

Sayfa Yüklenme Süresi : 0,13 saniye.

Yukarı Çık